Đảng bộ Sở GTVT Thái Nguyên: Triển khai học tập quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. (12/04/2019)

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Mạnh Cường đề nghị các Chi bộ, các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu, có nhận thức đầy đủ về nội dung chỉ thị, nghị quyết, kết luận và quy định, chú trọng vận dụng, triển khai phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình; Bên cạnh đó cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, triển khai thực hiện để đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

(Đồng chí Ngô Mạnh Cường, BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị)

Tại Hội nghị, cán bộ đảng viên toàn Đảng bộ đã được nghe đồng chí Trần Hoàng Anh, báo cáo viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quán triệt, triển khai 3 nghị quyết, 3 chỉ thị, 1 kết luận, 1 quy định và 1 đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Các Chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Sở Giao thông vận tải.

Thông qua việc học tập, quán triệt giúp cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện; trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện tại cơ quan đơn vị.

Chiều cùng ngày, các Chi bộ trực thuộc tiến hành thảo luận các nội dung được quán triệt, học tập tại hội nghị, đặc biệt là thảo luận Chương trình hành động của Đảng bộ Sở Giao thông vận tải về triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.   

Văn phòng Sở

Các tin khác
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao