Đoàn kiểm tra văn bản QPPL và thi hành pháp luật về xử lý VPHC làm việc tại Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên. (14/06/2019)

Triển khai các Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên số 140/KH-UBND ngày 28/12/2018 về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng văn bản QPPL năm 2019; số 141/KH-UBND ngày 28/12/2018 về theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPPC) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Ngày 14.06.2019,  Đoàn kiểm tra văn bản QPPL và thi hành pháp luật về xử lý VPHC UBND tỉnh đã có buổi làm việc tại Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.

Đoàn Kiểm tra do đồng chí Vũ Thị Lệ Hằng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thái Nguyên làm Trưởng đoàn (theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 4/4/2019 của UBND tỉnh). Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, Kế hoạch công tác kiểm tra. Theo đó, tại Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên đoàn sẽ tiến hành thu thập tài liệu phục vụ công tác kiểm tra từ ngày 14.6.2019 đến 12.7.2019 sẽ thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. Dự và tiếp đoàn có đồng chí Ngô Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở cùng Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn tham mưu ban hành văn bản QPPL.

(Đồng chí Vũ Thị Lệ Hằng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thái Nguyên, Trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc)

Tại buổi làm việc, Sở Giao thông vận tải đã sơ bộ thông qua báo cáo tình hình kết quả xây dựng văn bản QPPL và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị trong kỳ báo cáo từ 2016 – 2018 với Đoàn kiểm tra. Sở sẽ tiến hành cung cấp tài liệu, hồ sơ và các văn bản pháp lý liên quan phục vụ công tác kiểm tra của Đoàn. Thông qua hoạt động kiểm tra sẽ đánh giá một cách toàn diện tình hình xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, thi hành xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị. Từ đó phát hiện kịp thời những tồn tại, hạn chế và bất cập để kiến nghị xử lý, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời.

Trong những năm qua, Công tác tham mưu ban hành các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh đã được Sở Giao thông vận tải triển khai đầy đủ các bước theo quy định. Quá trình xây dựng văn bản QPPL có sự phân định rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan liên quan (cơ quan xây dựng văn bản, cơ quan được lấy ý kiến, cơ quan thẩm định…) từ đó đã nâng cao chất lượng văn bản QPPL do ngành tham mưu. Các văn bản đã tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL, không ban hành văn bản chứa thủ tục hành chính, hạn chế tối đa tình trạng phát sinh thủ tục hành chính, tăng cường vai trò kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan quản lý nhà nước về thủ tục hành chính; hạn chế tình trạng quy định lại, quy định trùng lắp, chồng chéo, quy định thừa tại văn bản QPPL do ngành tham mưu. Từ đó, đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ, nâng cao hiệu lực hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác xử lý vi phạm hành chính cũng đã được Thanh tra Sở GTVT thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Trong thời gian từ 2016 đến 30.4.2019, Thanh tra Sở đã phát hiện 2.111 vụ vi phạm; ra Quyết định xử phạt VPHC theo thẩm quyền và thu nộp ngân sách trên 5,3 tỷ đồng.

Sau buổi làm việc, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục làm việc nghiên cứu hồ sơ nghiêm túc, hiệu quả, đánh giá đúng, đầy đủ thực trạng, tồn tại, hạn chế (nếu có) của đơn vị và công bố dự thảo kết luận kiểm tra trong tháng 7 năm 2019.

Văn phòng Sở.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao