Bộ GTVT: Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm (22/11/2018)

Ngày 24/9/2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 2074/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, Bộ GTVT công bố 13 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi thuộc lĩnh vực đăng kiểm do Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện; 01TTHC do Sở Giao thông vận tải các địa phương quản lý (B-BGT-285493-TT). Bãi bỏ 02 TTHC thuộc lính vực đăng kiểm do Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện.

Để tổ chức, cá nhân kịp thời cập nhật TTHC đã được sửa đổi, bãi bỏ, Sở GTVT Thái Nguyên thông tin nội dung Quyết định số 2074/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải như sau: File đính kèm.

Văn phòng Sở GTVT

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao