Bộ GTVT: Công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực đường bộ. (12/11/2018)

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 2057a/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, có 02 TTHC cấp Trung ương liên quan đến lĩnh vực đường bộ được sửa đổi gồm: Chấp thuận cơ sở đào tạo Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ (TTHC B-BGT-285567-TT) và Cấp lại chấp thuận cơ sở đào tạo Thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ (TTHC B-BGT-285568-TT). Cơ quan thực hiện TTHC là Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Để tổ chức, cá nhân kịp thời cập nhật TTHC đã được sửa đổi, Sở GTVT Thái Nguyên thông tin nội dung Quyết định số 2057a/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải như sau: Theo file đính kèm.

Văn phòng Sở

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao