Bộ GTVT: Quy định mới về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 (10/05/2019)

Ngày 11/01/2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ thay thế Thông tư số 30/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010.

Theo Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 28/3/2019 và quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1, cụ thể như sau:

​- Tổng cục ​đường bộ thực hiện đối với hệ thống Quốc lộ (Trước đây do khu QLĐB thẩm định, trình Tổng cục ĐBVN duyệt).

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với hệ thống đường địa phương (Trước đây do sở GTVT thẩm định, trình UBND tỉnh duyệt).

Thời gian thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả là 30 ngày kể từ ngày cơ quan thẩm định  nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phòng QLCL CT và ATGT

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao