CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NSNN NĂM 2018 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM (27/08/2018)

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ; Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-SGTVT ngày 22/8/2018 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên công bố công khai dự toán NSNN năm 2018 đã phân bổ cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên như sau:

- Nội dung công khai: Quyết định số 366/QĐ-SGTVT ngày 24/8/2018.

Phòng Kế hoạch Tài chính

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao