CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN QUÝ II NĂM 2018. (11/07/2018)

Hết quý II năm 2018, tổng số thu phí, lệ phí do Văn phòng Sở Giao thông vận tải thực hiện đạt 40% dự toán, đạt 105% so với cùng kỳ năm trước. Số phí và lệ phí nộp ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm được 4,6 tỷ đồng, đạt 42% dự toán và đạt 104% số với cùng kỳ năm trước. 100% số thu lệ phí được nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6 tháng đầu năm đã thu nộp NSNN trên 1,5 tỷ đồng, đạt 72% so với dự toán. Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải thực hiện tốt nhiệm vụ chi thường xuyên, đáp ứng yêu cầu.

Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính, ngày 10/7/2018, Sở Giao thông vận tải đã công bố công khai tình tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2018 của đơn vị tại Quyết định số 303/QĐ-SGTVT.

Nội dụng Công khai: Quyết định số 303/QĐ-SGTVT ngày 10/7/2018 của Sở GTVT.

Phòng KHTC 

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao