Danh sách các phù hiệu được cấp cho phương tiện kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng. (05/10/2018)

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên nhận được Văn bản số 06/TBCT ngày 04/9/2018 của Chi nhánh Công ty cổ phần xây lắp thương mại Trang Lan thông báo về việc ngừng kinh doanh vận tải bằng xe taxi, tuy nhiên công ty không thu hồi được toàn bộ các phù hiệu “XE TAXI” đã được Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên cấp. Sở Giao thông vận tải thái Nguyên thông báo danh sách các phù hiệu được cấp cho phương tiện kinh doanh vận tải thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần xây lắp thương mại Trang Lan không còn giá trị sử dụng, cụ thể:

TT

Tên đơn vị

BKS

Số Phù hiệu

Ngày cấp

Ngày hết hạn

1

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-153.91

16/278

13/05/2016

12/05/2023

2

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-156.91

16/279

13/05/2016

12/05/2023

3

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-158.88

16/280

13/05/2016

12/05/2023

4

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-161.27

16/281

13/05/2016

12/05/2023

5

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-163.08

16/282

13/05/2016

12/05/2023

6

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-165.56

16/283

13/05/2016

12/05/2023

7

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-165.76

16/284

13/05/2016

12/05/2023

8

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-166.22

16/285

13/05/2016

12/05/2023

9

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-166.07

16/286

13/05/2016

12/05/2023

10

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-166.74

16/287

13/05/2016

12/05/2023

11

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-168.27

16/415

08/07/2016

28/10/2016

12

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-149.73

16/424

19/07/2016

19/07/2019

13

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-078.87

16/489

05/08/2016

03/08/2019

14

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-181.87

16/496

09/08/2016

12/05/2023

15

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-148.07

16/567

01/09/2016

01/09/2019

16

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-185.55

16/615

21/09/2016

12/05/2023

17

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-187.49

16/635

27/09/2016

12/05/2023

18

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-168.27

16/736

28/10/2016

28/10/2017

19

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-194.24

16/796

18/11/2016

12/05/2023

20

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-195.14

16/812

23/11/2016

12/05/2023

21

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-203.78

17/15

16/01/2017

12/05/2023

22

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-210.64

17/87

09/03/2017

12/05/2023

23

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-210.51

17/88

09/03/2017

12/05/2023

24

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-211.46

17/96

21/03/2017

12/05/2023

25

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-237.78

17/601

23/11/2017

10/11/2018

26

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-261.75

18/219

09/05/2018

03/05/2019

27

CN Công ty CP XLTM Trang Lan

20A-253.56

18/328

10/07/2018

02/07/2019

Phòng QLVTPT và NL
Các tin khác
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao