Dự thảo Đánh giá hệ thống môi trường và xã hội do Ngân hàng thế giới (WB) chuần bị thuộc chương trình quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) (16/11/2015)

      Thực hiện nội dung văn bản số 6230/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 12/11/2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc công khai dự thảo Đánh giá hệ thống môi trường và xã hội do Ngân hàng thế giới (WB) chuần bị thuộc chương trình quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP). Sở GTVT Thái Nguyên công khai dự thảo như sau:

Bản Tiếng Anh:

http://drvn.gov.vn/webdrvn/index.php?q=system/files/Draft%20Environmental%20and%20Social%20Systems%20Assessment.pdf

Bản Tiếng Việt:

http://drvn.gov.vn/webdrvn/index.php?q=system/files/ESSA_Ban%20dich.pdf

Sở GTVT Thái Nguyên công khai dự thảo đánh giá lheje thống môi trường và xã hội dự án LRAMP. Các ý kiến tham gia dự thảo gửi về Phòng Quản lý đầu tư xây dựng – Sở GTVT Thái Nguyên trước ngày 17/11/2015 để tổng hợp báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam./.

Các tin khác
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao