Kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về dư luận xung quanh việc Công ty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới chuẩn bị thu phí đường bộ (13/04/2017)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Thông báo số 66/TB-UBND ngày 08/03/2017, trong đó Sở giao thông được giao nhiệm vụ kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về dư luận xung quanh việc Công ty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới chuẩn bị thu phí đường bộ. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải xin báo cáo như sau:

File đính kèm

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao