LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2015/QĐ-UBND (30/08/2018)

Thực hiện Công văn số 1150/UBND-CNN ngày 5/4/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định "Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên", Sở Giao thông vận tải lấy ý kiến các Sở, ngành và địa phương về dự thảo Quyết định do đơn vị xây dựng dự thảo. Hạn tham gia ý kiến trước ngày 10/9/2018.

- Nội dung dự thảo: Quyết định thay thế Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND.

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông 

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao