NHỮNG DỰ ÁN GIAO THÔNG KÊU GỌI ĐẦU TƯ (31/08/2018)

Để hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hiện nay Thái Nguyên đang kêu gọi Nhà đầu tư quan tâm thực hiện các dự án giao thông sau:

1. Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.266 (Km0- Km5):

- Hiện trạng: Là tuyến đường giao thông kết nối với Khu công nghiệp Điềm Thuỵ, tuyến đường ĐT.266 với quy mô đường đang khai thác là đường cấp IV có B mặt = 5,5m, B nền = 7,5m. Tuyến đường hiện tại đã quá tải, đặc biệt thường xẩy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm khi có một lượng lớn công nhân đi làm hoặc tan tầm của các khu công nghiệp: KCN Điềm Thuỵ, KCN Sông Công và KCN Yên Bình. Để giải quyết “nút thắt hạ tầng” trên, ngày 28/5/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đa đồng ý chủ trương giao Sở Giao thông vận tải lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.266 (đoạn từ Km0 – Km5) thực hiện đầu tư theo hình thứ đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Một số thông tin chung về dự án:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.266 (Km0- Km5). Đầu tư theo hình thứ đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.

- Quy mô đầu tư: Trên cơ sở nền, mặt đường hiện tại, mở rộng nâng cấp ĐT.266 theo quy hoạch được duyệt: Bề rộng nền đường Bnền = 42m, B mặt đường = 2x10,5 = 21m. Dải phân cách giữa 3m. B vỉa hè = 2x9=18m. Về thoát nước, mở rộng cầu Hồng Tiến, Cầu vượt đường cao tốc cho phù hợp tuyến đường. Xây dựng mới cầu vượt đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 561 tỷ đồng.

2. Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.261:

- Hiện trạng: ĐT.261 tỉnh Thái Nguyên dài 50km, có điểm đầu giao Km153+300 QL37 tại thị trấn Đại Từ; điểm cuối giao ĐT266 tại Điềm Thụy huyện  Phú Bình; đây là tuyến nối trung tâm huyện Đại Từ với huyện Phổ Yên và huyện Phú Bình. Tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi có nền đường rộng 6,5m; mặt đường rộng 3,5m. Trong đó: 46,6 km đường láng nhựa chất lượng tốt và 3,4km đường cấp phối chất lượng xấu. Công trình trên tuyến:  18 cầu với tổng chiều dài 497,95m (3 cầu kết cấu thép, 1 cầu BTCT DUL và 14 cầu BTCT thường; 151 chiếc cống với tổng chiều dài 1.022m và 5 ngầm, tràn có tổng chiều dài 150m.

- Tên dự án: Cải tạo nâng cấp ĐT.261 tỉnh Thái Nguyên. Đầu tư theo hình thứ đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

- Địa điểm xây dựng: Huyện Đại Từ đi Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.

- Quy mô đầu tư: Nâng cấp 50 km đạt tiêu chuẩn cấp III (TCVN4054-05); nền đường rộng 12m, mặt đường thảm nhựa bê tông rộng 8m (cả gia cố lề).

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.300 tỷ đồng.

3. Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.262.

- Hiện trạng: Tuyến ĐT.262 tỉnh Thái Nguyên dài 11,23km, có điểm đầu tại ngã ba Dốc Lim, giao đường Quang Trung TP. Thái Nguyên; điểm cuối giao đường Cách mạng tháng 10 thị xã Sông Công; tuyến nối từ thành phố Thái Nguyên tới thị xã Sông Công.

+ Đoạn từ Km0 – Km0+700: đã được nâng cấp mở rộng theo tiêu chuẩn đường đô thị mặt thảm BTN rộng 10,5m, nền rộng 22,5m.

+ Đoạn từ Km0+700 - Km1+120: đã được nâng cấp mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.MN mặt thảm BTN rộng 5,5m, nền rộng 7,5m.

+ Đoạn còn lại từ Km1+120 - Km11+230 có mặt láng nhựa đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi có nền đường rộng 6,5m; mặt đường rộng 3,5m. Chất lượng đường: 5km đường tốt còn lại đạt chất lượng trung bình.

Công trình trên tuyến: 2 cầu BTCT với tổng chiều dài 43m, tải trọng thiết kế H13 - X60 và 24 cống các loại có tổng chiều dài 162m.

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.262 tỉnh Thái Nguyên. Đầu tư theo hình thứ đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

- Quy mô dự kiến đầu tư: Nâng cấp tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III (TCVN4054-05), Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m (cả gia cố lề).

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 280 tỷ đồng.

4. Dự án đường Vành đai I tỉnh Thái Nguyên:

- Dự án đường Vành đai I tỉnh Thái Nguyên đoạn Bờ Đậu – Ngã ba Tuần Pháp có tổng chiều dài 43,7 km. Điểm đầu Km0 tại ngã ba Bờ Đậu giao giữa đường QL.3 và đường QL.37; Điểm cuối Km43+700 tại ngã ba Tuần Pháp thuộc QL.37.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng đường Vành đai I tỉnh Thái Nguyên. Đầu tư theo hình thứ đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

- Quy mô đầu tư: Xây dựng mới và nâng cấp các đoạn tuyến đi trùng QL.37 đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN4054-05) có B nền đường = 12m, B mặt đường = 7m; B gia cố lề đường = 2x2=4m. Tải trọng thiết kế các công trine H30-XB80, HL93; Cầu lớn và cầu trung có P=1% và Cầu nhỏ, cống có P = 4%.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: Tạm xác định theo Quyết định phê duyệt dự án số 2575/QĐ-UBND ngày 31/10/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên là 2.091 tỷ đồng.

5. Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.261 nối từ khu vực Núi Văn – Núi Võ (Km8+600 ĐT.261) đén đường gom QL.3 mới Hà Nội – Thái Nguyên (Km45+300 ĐT.261):

- Mục tiêu: Để kết nối dự án phát triển du lịch và nông nghiệp công nghệ cao tại Khu vực Núi Văn – Núi Võ và khu vực Hồ Núi Cốc huyện Đại Từ với Tổ hợp khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình, cùng nút giao Yên Bình.

- Tên dự án: cải tạo, nâng cấp ĐT.261 nối từ khu vực Núi Văn – Núi Võ (Km8+600 ĐT.261) đến đường gom QL.3 mới Hà Nội – Thái Nguyên (Km45+300 ĐT.261).

- Quy mô đầu tư: Đầu tư nâng cấp 36,7 km với quy mô đường cấp II (TCVN4054-05) có 4 làn xe cơ giới. Chiều rộng nền đường 22,5m. Chiều rộng mặt đường 2x7,5m. Dải phân cách giữa rộng 1,5m. Lề gia cố 2x2,5m.

 - Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.480 tỷ đồng.

6. Các dự án đầu tư hạ tầng du lịch Hồ Núi Cốc – Di tích lịch sử đặc biệt ATK Định Hoá, Thái Nguyên (Phần hạ tầng giao thông):

6.1. Đường nối QL.37 với đường trục vào Hồ Núi Cốc:

- Phạm vi đầu tư: Điểm đầu tại Km154+400 QL.37. Tuyến đi theo trục quy hoạch thị trấn Hùng Sơn, cắt vào  Km0+905 ĐT.261, tuyến đi theo ĐT.261 đến Km6+400, là diểm đầu đường trục ĐT.261 nối với khu du lịch tam linh Hồ Núi Cốc. Chiều dài 7,9 km.

- Quy mô đầu tư: Đường đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN4054-05) với chiều rộng B nền = 12m, B mặt đường =7m.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 360 tỷ đồng.

6.2. Đường ven Hồ Núi Cốc:   

 - Phạm vi đầu tư: Dự án gồm 2 nhánh. Nhánh 1 có điểm đầu tại Km11+100 ĐT.267 (Đập chính Hồ Núi Cốc) tuyến đi theo đường ĐT.267 qua xã Phúc Xuân giao với đường ĐT.270 tại Km8+100 (Trùng Km15+600 ĐT.267). Nhánh dài 4,5 km. Nhánh 2 có điểm đầu tại Km12 ĐT.267, tuyến đi theo ven hồ, theo dự án của Sở Văn hoá Thể thao Du lịch đã triển khai, giao với đường ĐT.270 tại Km13+400 (Cổng Đoàn 16). Tuyến đi theo ĐT.270 đến Km16+500 (Cổng Trường tiểu học xã Tân Thái), tuyến bám theo ven Hồ Núi Cốc, vượt Sông Công, qua địa phận xã Bình Thuận, xã Lục Ba ra Khu tâm linh Hồ Núi Cốc và bám theo ven hồ về đập chính. Nhánh 2 dài 38 km.

 - Quy mô đầu tư: Theo tiêu chuẩn đường phố chính thứ yếu (TCVN104-2007) với chiều rộng B nền = 27m, B mặt đường =m, B hè =2x6 = 12m.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.355 tỷ đồng.

6.3. Đường nối thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ đến Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hoá:

- Phạm vi đầu tư: Điểm đầu tại ngã ba Khuôn Ngàn (Km160+600 QL.37 trùng Km0 ĐT.264), tuyến đi theo ĐT.264 đến Km13+100, rẽ trái đi theo tuyến Bình Thành – Phú Đình, cắt ĐT.264B tại Km9+400. Tuyến tiếp tục đi theo ĐT.264B qua Khu Đền thờ Bác Hồ ở Đèo De, Phú Đình, đến giáp địa phận tỉnh Tuyên Quang. Tổng chiều dài tuyến 30km. Riêng đoạn từ Km154 đến Km160+600 thuộc dự án đầu tư xây dựng QL.37

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 610 tỷ đồng.- Quy mô đầu tư xây dựng: Theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi (TCVN 4054-05) với B nền = 9m, B mặt = 6m, chưa tính gia cố lề.

6.4. Đường nối từ Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên đến Đường trục vào Hồ Núi Cốc:

- Phạm vi đầu tư: Điểm đầu tại Km41 ĐT.261 (Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên), tuyến đi theo ĐT.261 đến Km6+400 (là điểm đầu của đường trục nối ĐT.261 với Hồ Núi Cóc). Tổng chiều dài tuyến 34,6 km.

- Quy mô đầu tư: Tuyến được thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN4054-05) với B nền = 12m, B mặt = 7m, chưa tính gia cố lề.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 700 tỷ đồng.

7. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai V Hà Nội, đoạn nối từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên với đoạn đường nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai:

- Phạm vị đầu từ: Từ Km 53+100 đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên tới đỉnh đèo Nhe của thị xã Phổ Yên dài khoảng 17 km.

- Tên dự án: Đường vành đai V Hà Nội, đoạn nối từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên với đoạn đường nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Đầu tư theo hình thứ đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

- Quy mô đầu tư: Tuyến được thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp II; B nền đường rộng 22m.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 875 tỷ đồng.

8. Dự án Đường trục nối ĐT.261 đến Khu vực Đền Gàn, Hồ Núi Cốc, huyện Đại Từ, Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT.

- Mục tiêu đầu tư: Góp phần xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc kết nối với các khu di tích lịch sử ATK Định Hoá, di tích lịch sử Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang), khu du lịch Hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) tạo thành mắt xích trong chuối du lịch sinh thái, tâm linh, lịch sử với thủ đô Hà Nội, trở thành quần thể khu du lịch mang tầm quốc gia, hướng tới đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hoá, thiên nhiên thế giới.

- Tên dự án: Dự án Đường trục nối ĐT.261 đến Khu vực Đền Gàn, Hồ Núi Cốc, huyện Đại Từ, Thái Nguyên theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT.

- Quy mô đầu tư: Tuyến được thiết kế đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu (TCVN104-2007), vận tốc thiết kế = 60 km/h. Chiều dài tuyến 3,79 km có điểm đầu Km0 tiếp nối với nút giao ĐT.261, điểm cuối tại Km3+798 khu vực tâm linh Đền Gàn. Trong đó đoạn cải dịch ĐT.261 có B nền = 34,5m, B mặt = 2x10,5 = 21m. Đoạn Km0 đến Km1+921 có B nền = 61m, B mặt = 2x10,5 = 21m, B dải phân cách giữa = 20m. Đoạn Km1+921 đến Km3+798 có B nền = 27m, B mặt = 2x7,5=15m.

- Tổng mức đầu tư dự kiến:     613 tỷ đồng.

Phòng QLCLCT&ATGT

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao