SỞ GTVT CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 (13/08/2018)

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ; Căn cứ lệnh chuyển có ngày 02/8/2018 về việc cấp kinh phí bảo trì đường bộ cho Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên theo Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 4/7/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên; Sở Giao thông vận tải công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2018 của đơn vị như sau:

- Nội dung công khai: Quyết định số 353/QĐ-SGTVT ngày 6/8/2018 của Sở GTVT Thái Nguyên.

Phòng Tài chính Kế hoạch.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao