Sở GTVT Thái Nguyên: Ban hành Quy chế làm việc của đơn vị (16/11/2018)

Triển khai các Chỉ thị của TW và của UBND tỉnh Thái Nguyên về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, ngày 15/11/2018, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ban hành Quyết định số 486/QĐ-SGTVT về quy chế làm việc của Sở GTVT Thái Nguyên. Được áp dụng kể từ ngày ban hành Quyết định.

Quy chế được xây dựng trên nguyên tắc: Thực hiện chế độ thủ trưởng, bảo đảm sự chỉ đạo điều hành thống nhất của Giám đốc đối với các lĩnh vực công tác của Sở; Bảo đảm phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đề cao trách nhiệm và phát huy tính chủ động, sáng tạo của cá nhân trong thực thi công vụ; Giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi trách nhiệm được giao; cấp trên không làm thay công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của cấp dưới, cấp dưới không chuyển công việc thuộc phạm vi, trách nhiệm của mình lên cấp trên, tập thể không làm thay công việc của cá nhân và ngược lại; Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở và chỉ đạo của Giám đốc Sở; Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc; Các hoạt động của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tiện theo dõi, Sở GTVT Thái Nguyên thông báo nội dung Quy chế làm việc của đơn vị như sau: Chi tiết theo file đính kèm.

Văn phòng Sở GTVT

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao