Sở GTVT Thái Nguyên: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 năm 2018. (17/11/2018)

Nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Quốc phòng, an ninh (QPAN), kết hợp phát triển  kinh tế xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh; Góp phần nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Thực hiện kế hoạch số 1053/KH-SGTVT ngày 05/9/2018 về bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 năm 2018. Trong các ngày 14/11 đến 17/11/2018, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho trên 90 cán bộ, công chức, đảng viên thuộc đối tượng 4 tại Sở và các đơn vị trực thuộc.

(Đ/c Ngô Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Dự chỉ đạo các nội dung của lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 năm 2018, đồng chí Ngô Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở phát biểu nhấn mạnh: “Bồi dưỡng kiến thức QPAN  nói chung và bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 nói riêng là việc làm thiết thực đã được Đảng và nhà nước ta hết sức quan tâm. Thông qua việc bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm rõ hơn quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh. Nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng cương vị, vị trí công tác. Thông qua khóa bồi dưỡng là dịp giúp mỗi cán bộ, đảng viên rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Quán triệt hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở yêu cầu các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện nghiêm túc chương trình, nội quy của lớp bồi dưỡng, lắng nghe giảng viên, tích cực nghiên cứu tài liệu, nắm chắc nội dung cơ bản, từ đó vận dụng kiến thức đã học vào nhiệm vụ theo từng cương vị công tác của mình.

(Thượng tá Ma Công Học - Cục Chính trị, Quân khu I truyền đạt các kiến thức QPAN đối tượng 4 Sở GTVT)

Tại hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 năm 2018, cán bộ đảng viên Sở GTVT Thái Nguyên đã được các đồng chí thuộc Cục Chính trị Quân khu I  truyền đạt 7 chuyên đề gồm các nội dung: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh, nghĩa vụ quân sự, giáo dục QPAN, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh lực lượng dự bị động viên; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

(Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 năm 2018 Sở GTVT Thái Nguyên)

Kết thúc khóa bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 năm 2018, các cán bộ đảng viên Sở đã làm bài thu hoạch, các bài đáp ứng yêu cầu sẽ được Ban tổ chức lớp học cấp Giấy chứng nhận theo quy định ./.

Văn phòng Sở & Trường Trung cấp nghề GTVT

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao