Sở GTVT Thái Nguyên: Cảnh báo các lỗi vi phạm thông qua thiết bị giám sat hành trình trên xe ô tô tháng 7 năm 2019. (09/09/2019)

Ngày 5.9.2019, Sở GTVT Thái Nguyên có văn bản số 1256/SGTVT-QLVTPT&NL gửi các đơn vị kinh doanh vận tải trên đại bàn tỉnh về việc cảnh báo các lỗi vi phạm thông qua thiết bị GSHT trên xe ô tô tháng 7 năm 2019.

Nội dung như sau:

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình trên toàn bộ các xe của các đơn vị từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/7/2019, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên cảnh báo nhắc nhở các đơn vị kinh doanh vận tải có xe vi phạm, cụ thể như sau:

- Tổng số đơn vị có xe vi phạm: 184 đơn vị.

- Tổng số lượt xe vi phạm chấn chỉnh, nhắc nhở: 1.319 lượt xe.

Để thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về lĩnh vực vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải nghiêm túc chấn chỉnh các lỗi vi phạm nêu trên, xử lý nghiêm các lái xe vi phạm. Báo cáo kết quả bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải trước ngày 15/9/2019.

Nội dung cảnh báo, nhắc nhở theo công văn số 1256/SGTVT-QLVTPT&NL:

Theo file đính kèm.

Phụ lục đính kèm.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Phòng QLVT PT và NL

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao