Sở GTVT Thái Nguyên: Chấn chỉnh các đơn vị vi phạm chở quá tải trọng cho phép. (27/06/2019)

Ngày 26.6.2019, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên có công văn số 854/SGTVT-QLVTPT&NL gửi các đơn vị kinh doanh vận tải về việc chấn chỉnh các đơn vị vi phạm  chở quá tải trọng cho phép.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên nhận được Công văn số 2708/SGTVT-QLVT&PT ngày 11/6/2019 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh về việc phối hợp xử lý các phương tiện vi phạm chở quá tải trọng cho phép theo Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT. Để chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện một số nội dung sau:

- Nghiêm túc chấn chỉnh và có hình thức xử lý nghiêm đối với lái xe vi phạm chở quá tải trọng cho phép gồm:

1. Nguyễn Đức Ngọc. Biển kiểm soát 20C-078.99. Trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP tại Km 97+050 Quốc lộ 18 vào ngày 24.5.2019.

2. Công ty CP Thương mại Hà Chung. Biển kiểm soát 20C-070.81.Giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 33 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP tại Km 97+050 Quốc lộ 18 vào ngày 17.5.2019.

3. Công ty TNHH Thương mại Thép Bình Yên. Biển kiểm soát 20C-088.16. Giao phương tiện cho người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP tại Km97+050 Quốc lộ 18 ngày 15.5.2019.

 - Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và quán triệt lái xe chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động vận tải.

 - Thường xuyên kiểm tra, giám sát và truy cập trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm của lái xe.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Phòng QLVTPT&NL

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao