Sở GTVT Thái Nguyên: Công bố kết quả điểm thi và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2019. (15/05/2019)
Căn cứ Kế hoạch số 375/KH-SGTVT ngày 3/4/2019 về việc thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải năm 2019;

Căn cứ kết quả thi tuyển công chức Sở GTVT (vòng 1) các môn: Tin học, Tiếng Anh, Kiến thức chung diễn ra ngày 11/5/2019;

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo như sau:

1.Công bố kết quả thi vòng 1:

- Điểm chi tiết theo Bảng tổng hợp đính kèm.

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng của từng môn thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Trong đó: Môn Tin học 30 câu hỏi; Tiếng Anh 30 câu hỏi; Kiến thức chung 60 câu hỏi.

2. Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo:

Căn cứ kết quả trên, người dự tuyển được phép nộp đơn phúc khảo (theo mẫu đính kèm) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo này.

-Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ 13/5/2019 đến hết ngày 28/5/2019. (Trong giờ hành chính).

Nơi nhận đơn phúc khảo và kiến nghị: Văn phòng Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên. Số 350 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên. Điện thoại thường trực: 02083856534.

Trong thời gian trên nếu thí sinh có bất kỳ nguyện vọng nào đề nghị gửi đơn về Hội đồng thi (Qua Văn phòng Sở) tổng hợp ý kiến, xem xét, quyết định.

Trên đây là thông báo công bố kết quả điểm thi và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2019.

Công khai kết quả thi vòng 1: Theo file đính kèm.

Hội đồng thi tuyển công chức Sở GTVT

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao