Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai dự toán NSNN năm 2019 (19/04/2019)

Thực hiện Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt dự toán thu, chi phí năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-SGTVT ngày 19/4/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của đơn vị.

Nội dung công khai: Theo file đính kèm.

Phòng Kế hoạch Tài chính

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao