Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, cho thuê tài sản công năm 2019. (20/03/2019)

Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 89/QĐ-SGTVT ngày 19/3/2019 về việc công bố công khai tình hình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, cho thuê tài sản công năm 2019. 

Nội dung công khai: Theo file đính kèm.

Phòng Kế hoạch Tài chính

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao