Sở GTVT Thái Nguyên: Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi tuyển viên chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên đợt 01 năm 2019 (25/06/2019)

Căn cứ Kế hoạch số 705/KH-SGTVT ngày 31/5/2019 của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên về việc tuyển dụng viên chức đợt 01 làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động thuộc Thanh tra Sở năm 2019; Sở Giao thông vận tải thông báo danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi tuyển viên chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên đợt 01 năm 2019 như sau:

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010.

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

- Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31/5/2013 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra ngành giao thông.

- Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về GTVT thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW và UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ GTVT ban hành quy định về quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

* Lưu ý: Ngoài những tài liệu tham khảo nêu trên, thí sinh dự tuyển cần chủ động tìm đọc, nghiên cứu và tìm hiểu kiến thức trên trang thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các sách chuyên ngành. Nội dung liên quan đến vị trí cần tuyển dụng gồm các kiến thức: Quy trình vận hành, bảo trì Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và công tác tuyên truyền An toàn giao thông.

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo để thí sinh nắm và chủ động ôn luyện phục vụ thi tuyển./.

Văn phòng Sở.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao