Sở GTVT Thái Nguyên: Danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. (29/11/2018)

Theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước thì: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Để tổ chức, cá nhân tiện theo dõi sử dụng dịch vụ, Sở GTVT Thái Nguyên công khai danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại đơn vị như sau:

TT

Nhóm dịch vụ

Tên dịch vụ

Địa chỉ đăng tải dịch vụ

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)

 

1

Đường bộ

Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

qlvt.mt.gov.vn

 

2

Đường bộ

Cấp phù hiệu xe nội bộ

qlvt.mt.gov.vn

 

3

Đường bộ

Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công - ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

qlvt.mt.gov.vn

 

4

 

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

qlvt.mt.gov.vn

 

5

Đường bộ

Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

qlvt.mt.gov.vn

 

6

Đường bộ

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

qlvt.mt.gov.vn

 

7

Đường bộ

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

qlvt.mt.gov.vn

 

8

Đường bộ

Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

qlvt.mt.gov.vn

 

9

Đường bộ

Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

qlvt.mt.gov.vn

 

10

Đường bộ

Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

qlvt.mt.gov.vn

 

11

Đường bộ

Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

qlvt.mt.gov.vn

 

12

Đường bộ

Thủ tục cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt – Lào đối với phương tiện phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào

qlvt.mt.gov.vn

 

13

Đường bộ

Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào đối với
phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải)

qlvt.mt.gov.vn

 

Văn phòng Sở GTVT

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao