Sở GTVT Thái Nguyên: Hướng dẫn tổng kết phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông” năm 2018 (04/12/2018)

Ngày 30/11/2018, Sở GTVT Thái Nguyên có văn bản số 1435/SGTVT-VP gửi UBND các địa phương và đơn vị liên quan hướng dẫn tổng kết phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông” năm 2018. Theo đó, thực hiện hướng dẫn số 176/HD-HĐTĐKT ngày 15/11/2017 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên về Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018; Căn cứ Quy định Thi đua Khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” (Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên); Hướng dẫn số 1663/HD-SGTVT ngày 19/12/2014 của Sở Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua – khen thưởng phong trào thi đua “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”;

Để tổng hợp báo cáo thành tích phong trào thi đua “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” năm 2018 của tỉnh và lựa chọn đơn vị xuất sắc tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện, thành phố thị xã và các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện một số nội dung sau:

- Báo cáo thành tích phong trào Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018 của địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp trên cơ sở đăng ký thi đua từ đầu năm, tiến hành bình xét để đề xuất các hình thức khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu tại địa phương.

- Lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên khen thưởng: Theo Quy định Thi đua Khen thưởng trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (theo Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên và Hướng dẫn số 1663/HD-SGTVT ngày 19/12/2014 của Sở GTVT).

- Hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 12/12/2018.

Nội dung Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên: Theo file đính kèm.

Văn phòng Sở GTVT

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao