Sở GTVT Thái Nguyên: Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2019”. (20/06/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 12/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2019; ngày 20.6.2019, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản số 805/SGTVT-VP gửi các phòng và đơn vị trực thuộc hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2019.

 (Sổ tay tuyên truyền phòng, chống mua bán người do Bộ Lao động - TBXH phát hành)

 

Theo đó, Sở Giao thông vận tải triển khai đến các phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc một số nội dung sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm (nếu có) góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, và hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị mua bán. Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành hãy biết tự bảo vệ chính bản thân mình, tránh xa mọi cám dỗ và những cạm bẫy của bọn tội phạm; mỗi gia đình luôn nhắc nhở con em hiểu được phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để phòng ngừa, tránh xảy ra hậu quả không mong muốn.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2019 vào ngày 30/7/2019 bằng hình thức phù hợp tại đơn vị như: Treo băng rôn; thông tin tuyên truyền tại bảng tin, bảng điện tử của đơn vị.

Yêu cầu các phòng và đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2019.

Văn phòng Sở.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao