Sở GTVT Thái Nguyên: Hủy 305 Giấy phép lái xe bị mất xin cấp lại. (04/06/2019)

Ngày 04.6.2019, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ra Thông báo số 720/SGTVT-QLVTPT và NL gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải và Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc hủy 305 giấy phép lái xe mất xin cấp lại. Kể từ ngày thông báo, 305 giấy phép lái xe trên không còn giá trị sử dụng đối với những trường hợp khai báo mất đã được cấp lại mới trong tháng 5 năm 2019. Cụ thể:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

CMT/HC

Địa chỉ cư trú

Số GPLX

Hạng

Ngày cấp

1

Phạm Thái Hà

03/8/1986

090910488

P. Phan Đình Phùng TPTN

190077190299

A1

15/11/2012

2

Đào Văn Hải

23/3/1991

091860591

Yên Lãng Đại Từ TN

AT118828

A1

16/10/2011

3

Đặng Đức Đạt

05/10/1957

090023875

Túc Duyên TP.TN

190130015505

B2

04/03/2016

4

Vi Thị Mai Loan

14/10/1998

091745571

Linh Sơn Đồng Hỷ TN

191169019713

A1

15/11/2016

5

Nguyễn Văn Hậu

09/8/1990

091586679

Tân Khánh Phú Bình TN

190095193184

B2

09/05/2014

6

Âu Văn Hoàng

29/6/1994

091827819

Sơn Phú Định Hóa TN

190128200085

A1

11/06/2015

7

Trần Văn Bắc

15/10/1985

091082620

Ký Phú Đại Từ TN

AF040198

A1

25/02/2008

8

Hoàng Bích Ngọc

01/9/1988

091539770

Phú Thịnh Đại Từ TN

191126201504

A1

27/07/2016

9

Lục Văn Trường

08/3/1996

091730728

Bàn Đạt Phú Bình TN

190140010211

A1

29/07/2014

10

Nguyễn Đình Tiến

01/11/1969

090869298

Thượng Đình Phú Bình

Q522092

A1

29/12/2003

11

Lã T Kim Dung

01/01/1980

090810542

Tích Lương TPTN

191107191806

B2

11/03/2015

12

Dương Văn Nga

24/7/1980

090898078

Chùa Hang TPTN

191177012960

B2

12/09/2017

13

Phạm Văn Dương

09/02/1987

091642560

Kim Phượng Định Hóa TN

190128203820

E

20/11/2017

14

Mai Anh Vỹ

20/9/1984

091064931

Phúc Trìu TPTN

310141020884

C

04/09/2014

15

Đỗ Văn Sơn

12/6/1998

038098009098

Thiện Hợp Thiện Hóa Thanh Hóa

380164014740

A1

27/07/2016

16

Nguyễn Văn Hoạt

23/11/1989

091554889

Sơn Phú Định Hóa TN

190167004934

B2

29/03/2016

17

Bùi Hữu Tập

10/5/1981

091933742

Hương Sơn Phú Bình TN

190130017611

B2

16/10/2013

18

Ngô Lan Hương

15/4/2000

051129708

Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La

191187015975

A1

09/11/2018

19

Phạm Phúc Trường

16/8/2000

091752798

Đình Cả Võ Nhai TN

190186015254

A1

20/09/2018

20

Nguyễn Vi Chính

06/10/1980

091637438

Cổ Lũng Phú Lương TN

AK867352

A1

31/07/2009

21

Nguyễn Thị Thoa

03/5/1974

090810032

Sơn Cẩm Phú Lương TN

P636587

A1

10/04/2003

22

Khổng Văn Yên

30/5/1990

125202735

Dũng Liệt Yên Phong Bắc Ninh

AV285124

A1

22/06/2012

23

Nguyễn Tùng Lâm

25/6/2000

091896409

Hà Thượng Đại Từ TN

190187014869

A1

18/09/2018

24

Nguyễn Văn Danh

26/8/1983

091089484

Phú Lạc Đại Từ TN

190138003533

A1

11/03/2013

25

Nguyễn Văn Mạnh

18/8/1989

092509868

Dân Tiến Võ Nhai TN

200109201940

D

31/05/2016

26

Lê Xuân Hiệp

05/9/1986

091524247

Trung Thành Phổ Yên TN

190072191860

C

22/08/2016

27

Dương T Minh Huệ

29/11/1960

090555025

Hóa Thượng Đồng Hỷ TN

V318307

A1

06/12/2004

28

Vũ Văn Nghĩa

18/6/1995

091848715

Gia Sàng TPTN

190137013342

A1

23/04/2014

29

Vũ Toàn Thắng

20/11/1997

071028440

Sơn Dương Tuyên Quang

190156019334

A1

26/11/2015

30

Nguyễn Văn Sơn

25/5/1986

091843861

Lục Ba Đại Từ TN

AQ189944

A1

25/11/2010

31

Vũ Thanh Tú

05/2/1988

091063296

Cổ Lũng Phú Lương TN

190170021342

A1

18/12/2017

32

Nguyễn Doãn Tạo

14/9/1997

091913257

Đắc Sơn Phổ Yên TN

190181003018

A1

12/03/2018

33

Nguyễn Văn Anh

16/02/1986

091500117

Đông Cao Phổ Yên TN

270094271141

E

08/11/2018

34

Hoàng Anh Dũng

18/6/1985

091027063

Phường Tân Thịnh TPTN

190100198920

C

21/02/2019

35

Nguyễn Vệ Quốc

12/8/1979

090754561

Phường Tân Lập TPTN

190112190596

E

15/09/2016

36

Lý Thị Tư

10/9/1993

091832034

Vũ Chấn Võ Nhai TN

191168019695

A1

15/11/2016

37

Dương Văn Đông

27/12/1994

091846045

Phường Phú Xá TPTN

190130007414

A1

17/06/2016

38

Trần Quang Vinh

27/5/1977

090768216

Ba Hàng Phổ Yên TN

190071193641

B2

11/08/2015

39

Ngô Quân Công

19/02/1988

091028771

Phường Hoàng Văn Thụ TPTN

190098196797

B1

20/07/2015

40

Nguyễn Việt Hoàng

16/11/2000

091879073

Phường Hoàng Văn Thụ TPTN

190189018821

A1

21/11/2018

41

Nguyễn T Minh Chung

27/11/1993

091815403

Chùa Hang TPTN

191153001276

A1

30/01/2015

42

Trần Thị Hồng Luyến

21/9/1998

091723434

Phú Đô Phú Lương TN

191176005228

A1

27/04/2017

43

Lục Văn Mạnh

18/01/1996

091859553

Na Mao Đại Từ Thái Nguyên

190167012007

A1

26/07/2016

44

Trần Huy Hoàng

21/3/1993

091708234

Cam Giá - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190123200260

B2

04/04/2013

45

Lý Việt Hoàng

20/7/1998

091741964

Tân Long Đồng Hỷ TN

190189002378

A1

06/02/2018

46

Lương T Minh Giang

15/2/1981

090731707

P Quang Trung TPTN

AT116818

B2

05/10/2011

47

Nguyễn Thị Ly

20/10/1981

090896620

P Hoàng Văn Thụ TPTN

190146010550

B2

06/08/2014

48

Nguyễn Văn Dịnh

05/02/1956

090015675

Ôn lương Phú Lương

190062192752

A1

27/06/2016

49

Đinh Thị Chi

11/11/1990

091525439

Đông Cao Phổ Yên TN

191144001999

A1

17/03/2014

50

Dương Văn Long

14/9/1972

090687651

Thành Công Phổ Yên TN

190152003959

A1

27/03/2015

51

Đặng Thị Việt

03/8/1992

091682254

Phương Giao Võ Nhai TN

AP543477

A1

30/08/2010

52

Lương Thanh Tuyền

18/7/1990

080536937

Thụy Hùng Thạch An Cao Bằng

190126199941

A1

02/01/2013

53

Dương Thị Hằng

08/7/1990

091534704

Quyết Thắng TPTN

311167004984

B11

16/08/2017

54

Vũ Ngọc Tân

23/4/1984

090784307

Phường Quang Trung TPTN

190087194221

A1

04/07/2014

55

Hoàng Thị Tỉnh

19/12/1991

082133157

Tân Lập, Bắc Sơn Lạng Sơn

191143004111

A1

13/05/2014

56

Dương Thanh Tuấn

01/12/1981

091503969

Cù Vân Đại Từ TN

190113197987

C

08/11/2016

57

Nguyễn Quốc Huy

28/9/1982

090761022

Phường Quan Triều TPTN

L876051

A1

19/08/2003

58

Nguyễn Thị Yến

14/9/1977

091053739

Tràng Xá Võ Nhai TN

191095193499

A1

11/07/2018

59

Chu Văn Toàn

17/9/1973

090809919

Tràng Xá Võ Nhai TN

190034194836

A1

11/07/2018

60

Dương Thị Sinh

17/8/1969

091812671

Xuân Phương Phú Bình TN

191132001141

A1

24/01/2013

61

Vi Thanh Thảo

15/8/1987

091093989

Cao Ngạn Đồng Hỷ TN

190156010045

FC

20/07/2015

62

Hoàng Đình Nguyên

12/8/1988

091553051

Linh Thông Định Hóa TN

190135001703

A1

26/01/2013

63

Giang Thị Út Cương

10/10/1993

091826250

Phú Tiến Định Hóa TN

AT119287

A1

15/10/2011

64

Phạm Thu Hiền

23/6/1999

091890969

Khôi Kỳ Đại Từ TN

191180014032

A1

25/09/2018

65

Dương Đình Trường

27/6/1989

091626198

Thượng Đình Phú Bình TN

270155004295

B2

20/04/2015

66

Chu Việt Cường

03/9/1986

091822142

Tân Dương Định Hóa TN

V285794

A1

12/04/2005

67

Nguyễn Duy Nghĩa

20/6/1971

090972657

Phường Phú Xá TPTN

AB851878

A1

16/01/2007

68

Nguyễn Văn Sĩ

09/10/1986

091956130

Đồng Thịnh Định Hóa TN

AE544182

A1

04/01/2008

69

Nguyễn Duy Nghĩa

20/6/1971

090972657

Phường Phú Xá TPTN

AB851878

A1

16/01/2007

70

Nguyễn Văn Năm

26/3/1992

091695498

Tân Thành Phú Bình TN

190170003027

A1

24/02/2017

71

Đỗ Thị Thủy

07/3/1985

091940345

Chùa Hang Đồng Hỷ TN

191078191423

A1

03/03/2015

72

Phạm Đăng Sinh

13/5/1967

091594193

Hóa Thượng Đồng Hỷ TN

190097195607

A1

05/11/2014

73

Phạm Văn Thắng

19/7/1993

091644051

Trung Lương Định Hóa TN

190148009455

A1

22/07/2014

74

Lý Văn Tuấn

28/02/1990

091666939

Văn Yên Đại Từ TN

AV289630

A1

21/07/2012

75

Lương Văn Ngọ

13/10/1990

091653888

Đồng Bẩm TPTN

190174007568

B2

16/05/2017

76

Triệu Thị Triều

09/8/1977

091707932

Túc Duyên TPTN

191162010166

A1

09/06/2016

77

Thân Văn Doanh

10/4/1991

121895653

Hương Lạc Lạng Giang B. Giang

240147693143

C

05/05/2014

78

Phạm Văn Khoa

06/3/1992

091621411

Bảo Lý, Phú Bình TN

240123252906

C

02/08/2016

79

Đặng Văn Thường

09/11/1998

091930898

Tân Kim, Phú Bình TN

190163023047

A1

24/01/2017

80

Chu Việt Cường

03/9/1986

091822142

Tân Dương, Định Hóa TN

V285794

A1

12/04/2005

81

Nguyễn Văn Chính

16/10/1991

091637438

Cổ Lũng Phú Lương TN

190021190469

C

06/04/2015

82

Nguyễn Duy Nghĩa

20/6/1971

090972657

Phường Phú Xá TPTN

AB851878

A1

16/01/2007

83

Nguyễn Văn Sĩ

09/10/1986

091956130

Đồng Thịnh Định Hóa TN

AE544182

A1

04/01/2008

84

Hoàng Văn Luân

07/11/1993

091833857

Liên Minh Võ Nhai TN

190158017761

C

02/11/2015

85

Hoàng Trung Được

09/9/1967

090585039

Thịnh Đức TPTN

190168007112

B2

04/05/2016

86

Lô Văn Hiếu

15/01/1987

091519809

Đồng Hỷ TPTN

190154011790

C

18/08/2015

87

Nguyễn Văn Vương

10/3/1969

091099718

Liên Minh Võ Nhai TN

T674700

A1

19/11/2004

88

Chu Thị Duyên

26/9/1990

080497986

Quang Trung Hòa An Cao Bằng

191181016374

A1

15/11/2018

89

Nguyễn Thị Hòa

30/01/1991

038191004487

Quảng Thọ Sầm Sơn Thanh Hóa

381142001149

A1

16/01/2014

90

Vũ Thùy Nhung

04/11/1983

090918367

SơnCẩm Phú Lương Thái Nguyên

191140001012

A1

23/01/2014

91

Ma Văn Nguyện

03/3/1991

091599612

HợpThànhPhúLươngThái Nguyên

190146009318

FC

23/05/2018

92

Vũ Lệnh Hạnh

13/9/1988

031088003908

Đổng Quốc Bình Ngô Quyền  Hải Phòng

310161871806

C

05/10/2016

93

Dương Văn Phong

26/10/1991

091692791

Điềm Thụy - Phú Bình - Thái Nguyên

240181028277

A1

10/10/2018

94

Nguyễn Văn Dũng

164597050

29/01/2018

Kim Tân - Kim Sơn - Ninh Bình

190181001876

A1

29/01/2018

95

Lê Quang Vinh

08/9/1992

173918251

Thạch Cẩm Thạch Thành Thanh Hóa

380144027199

A1

21/06/2017

96

Nhữ Hải Đường

10/7/1983

015083000004

Thanh Trì - Hoàng Mai - Hà Nội

AT353034

B2

29/09/2011

97

Trần Thị Hà

27/7/1994

174703144

Giao Thiện  Giao Thủy Nam Định

271131003950

A1

05/07/2013

98

Diệp Minh Hải

16/8/1987

091028958

Phúc Hà Thái Nguyên Thái Nguyên

190115191200

C

27/03/2014

99

Tạ Thị Đàn

16/6/1976

090793066

Đu - Phú Lương - Thái Nguyên

AD683122

A1

22/10/2007

100

Nguyễn T Thùy Dung

26/10/1988

091752434

Chùa Hang - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

191186010618

B2

17/07/2018

101

Vũ Đình Thông

13/10/1987

091874639

Gia Sàng TháiNguyên Thái Nguyên

190161018591

B2

24/10/2016

102

Hạng A Hồng

25/06/1999

040582273

Mường Báng Tủa Chùa Điện Biên

190173022010

A1

02/01/2018

103

Phạm Duy Đạt

07/07/1995

091867276

Cam Giá Thái Nguyên Thái Nguyên

190139012985

A1

30/07/2013

104

Vũ Hồng Chín

20/10/1997

091047700

Hóa Thượng Đồng HỷThái Nguyên

T339361

A1

30/09/2004

105

Đàm Văn Trọng

21/09/1997

091734716

Tân Kim Phú Bình  Thái Nguyên

190159020416

A1

18/12/2015

106

Nguyễn văn mạnh

30/11/1995

091837932

Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên

190144013717

A1

23/9/2014

107

Trần Văn An

30/12/1997

0919 28289

Hương Sơn - Phú Bình - Thái Nguyên

190166002629

A1

01/02/2016

108

Hà Thị Lương

03/8/1996

091728337

Điềm Thụy - Phú Bình - Thái Nguyên

191141010734

A1

30/09/2014

109

Vũ Xuân Sơn

29/10/1996

091886911

Cát Nê - Đại Từ - Thái Nguyên

190162018466

A1

28/10/2016

110

Hoàng Thị Chiên

21/7/1957

090692757

Thịnh Đức Thái Nguyên Thái Nguyên

V283980

A1

31/03/2005

111

Đinh Tiến Đạt

21/6/1994

091655503

Hóa Trung - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

190132010700

A1

25/06/2013

112

Sùng A Vảng

21/12/1998

040581455

Sín Chải - Tủa Chùa - Điện Biên

190177018550

A1

10/11/2017

113

Tạ Văn Duy

18/02/1989

091029010

Thịnh Đức Thái Nguyên Thái Nguyên

190137007574

A1

13/05/2013

114

Phạm Văn Nghĩa

20/01/1995

091737630

Khe Mo Đồng Hỷ  Thái Nguyên

190130006307

A1

22/04/2013

115

Nguyễn Tiến Hiệp

28/02/1984

091019453

Liên Minh  Võ Nhai  Thái Nguyên

190062192248

A1

09/10/2015

116

Vi Văn Thủy

13/03/1993

091660415

Phúc Tân - Phổ Yên - Thái Nguyên

190132021212

A1

16/12/2013

117

Đinh Văn Huấn

01/02/1984

080536793

Đức Long - Thạch An - Cao Bằng

190143004347

B2

10/04/2014

118

Tôn T Khánh Bình

18/01/1997

091744237

Hóa Trung  Đồng Hỷ  Thái Nguyên

191157011521

A1

03/09/2015

119

Triệu Văn Đại

18/6/1992

091703165

Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên

190126195729

A1

07/11/2012

120

Vi Văn Phong

20/01/1998

122273301

Tân Trung - Tân Yên - Bắc Giang

190170000138

A1

06/01/2017

121

La Công Quân

03/10/1993

091645385

Điềm Mặc - Định Hóa - Thái Nguyên

190114190318

A1

14/01/2013

122

Đường Gia Quân

14/9/1995

095215220

Nà Phặc - Ngân Sơn - Bắc Kạn

190133017416

A1

14/10/2013

123

Nguyễn Văn Hoàng

12/3/1995

152189108

Quỳnh Hội  Quỳnh Phụ Thái Bình

190138017484

A1

30/08/2017

124

Lương Thị Thiều

17/11/1994

095212325

Yên Đĩnh - Chợ Mới - Bắc Kạn

191168001478

A1

26/01/2016

125

Phạm Văn Minh

02/9/1964

090740423

Bách Quang - Sông Công - Thái Nguyên

190085194003

C

26/02/2019

126

Đào Thu Hằng

17/02/2000

0902000821

Phan Đình Phùng Thái Nguyên Thái Nguyên

191187011726

A1

02/08/2018

127

Hoàng Văn Ngọc

25/5/1994

038094005224

Giao An - Lang Chánh - Thanh Hóa

190158001588

A1

30/01/2015

128

Phan Thành Đạt

12/11/1997

184147790

Song Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

190161019842

A1

18/11/2016

129

Lý Văn Nhu

01/01/1991

073293155

Vô Điếm - Bắc Quang - Hà Giang

AP619900

A1

07/10/2010

130

Lưu Thị Thu Hà

19/4/1964

090049847

Phan Đình Phùng Thái Nguyên - TN

AV288090

A1

13/06/2012

131

Nguyễn Phương Trang

25/10/1994

091852259

Phan Đình Phùng Thái Nguyên - TN

191141013894

B2

14/11/2017

132

Lý Thị Phương

09/11/1986

091719717

Yên Lạc - Phú Lương - Thái Nguyên

061064000092

A1

23/11/2015

133

Phạm Văn Hùng

18/02/1979

090825946

Bắc Sơn - Phổ Yên - Thái Nguyên

190137011830

A1

18/07/2013

134

Nguyễn Văn Chung

13/4/1967

090990015

Hồng Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên

R805007

A1

27/05/2004

135

Đàm Thị Mỹ

27/3/1997

085501047

Trung Phúc - Trùng Khánh - Cao Bằng

191170010136

A1

31/07/2017

136

Mai Xuân Vui

12/6/1967

090802841

Phấn Mễ - Phú Lương - Thái Nguyên

190158006583

A1

06/07/2016

137

Nguyễn Thành Phương

14/6/1980

090873959

Giang Tiên - Phú Lương - Thái Nguyên

190110195553

C

30/03/2016

138

Nông Thị Hiển

07/7/1985

091078112

Linh Sơn - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

V286531

A1

14/04/2005

139

Trịnh Minh Sơn

30/4/1986

172027799

Đông Vệ - Thanh Hóa - Thanh Hóa

190122198560

B2

17/12/2012

140

Nguyễn Văn Linh

07/12/1987

091058284

Sơn Cẩm - Phú Lương - Thái Nguyên

190092191813

A1,E

25/09/2017

141

Trần Hoàng Anh

13/9/1982

090832940

Sơn Cẩm - Phú Lương - Thái Nguyên

190090193648

E

19/10/2017

142

Trần Văn Tình

10/6/1986

091051730

Nga My - Phú Bình - Thái Nguyên

190161015099

A1,C

05/09/2016

143

Lý Văn Mào

12/4/1993

082232266

Hồng Thái - Bình Gia - Lạng Sơn

190166011223

A1

04/07/2016

144

Nguyễn Hồng Thái

15/10/1996

091720561

Động Đạt - Phú Lương - Thái Nguyên

190168018462

A1

28/10/2016

145

Nông Thúy Kiều

02/6/1997

082318306

Đại Đồng - Tràng Định - Lạng Sơn

191164018313

A1

12/10/2016

146

Nguyễn Văn Thiện

10/7/1984

090978260

Hòa Bình - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

190141002680

A1,E

04/03/2019

147

Đặng Văn Xuân

17/3/1979

090866113

Tân Lợi - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

190180003512

B2

19/03/2018

148

Lê Đức Thịnh

12/6/1996

174737954

Thiệu Giang - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

190167008408

A1

27/05/2016

149

Trần Văn Tình

10/6/1986

091051730

Nga My - Phú Bình - Thái Nguyên

190161015099

A1,C

05/09/2016

150

Nghiêm Thanh Nam

25/4/1981

090769974

Tân Đức - Phú Bình - Thái Nguyên

990185002718

A1,C

07/05/2018

151

Vũ Tiến Tùng

09/5/1986

090911920

Thịnh Đức - Thái Nguyên - Thái Nguyên

V285683

A1

12/04/2005

152

Trần Văn Lịch

20/10/1996

091720246

Phấn Mễ - Phú Lương - Thái Nguyên

190181003027

A1

12/03/2018

153

Nguyễn Mạnh Dương

31/7/1994

091703235

Hùng Sơn - Đại Từ - Thái Nguyên

190133022546

A1

31/12/2013

154

Mai Duy Khánh

25/7/1982

091594389

Tích Lương - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190189004105

B2

17/07/2018

155

Lê Văn Thường

24/9/1990

091579060

Bình Long - Võ Nhai - Thái Nguyên

190165006327

A1

22/04/2016

156

Đào Ngọc Tuân

27/8/1988

095259794

Bằng Lũng - Chợ Đồn - Bắc Kạn

190162021345

C

12/12/2016

157

Nghiêm Thành Đạt

20/01/1982

090757721

Thắng Lợi - Sông Công - Thái Nguyên

AS874932

B2

19/09/2011

158

Lê Văn Thường

24/9/1990

091579060

Bình Long - Võ Nhai - Thái Nguyên

190165006327

A1

22/04/2016

159

Trần Trung Dũng

07/11/1993

091852478

Hương Sơn - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190173013885

B2

01/03/2018

160

Phạm Việt Thành

21/6/1987

091028904

Trưng Vương - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190125200703

B2

27/10/2014

161

Hà Hoàng Linh Chi

09/02/2000

092002941

Thịnh Đán - Thái Nguyên - Thái Nguyên

191193001227

A1

04/03/2019

162

Nguyễn Văn Trường

10/10/1975

090843072

La Bằng - Đại Từ - Thái Nguyên

AP050859

A1

14/06/2010

163

Đỗ Thị Lý

03/10/1984

090860843

Bình Thuận - Đại Từ - Thái Nguyên

191163010888

A1

17/06/2016

164

Nông Văn Hưng

09/01/1995

091840550

Phú Xuyên - Đại Từ - Thái Nguyên

190160005774

C

30/03/2017

165

Lương Thị Hòa

26/5/1995

132242117

Phú Lộc - Phù Ninh - Phú Thọ

191152019348

A1

14/12/2015

166

Phạm Văn Hòa

20/4/1982

162492735

Yên Lộc - ý Yên - Nam Định

190188001602

A1

01/02/2018

167

Đào Văn Bình

15/10/1986

091669900

Phúc Lương - Đại Từ - Thái Nguyên

AU023652

A1

05/01/2012

168

Vi Văn Thúy

19/02/1995

173650068

Vạn Xuân - Thường Xuân - Thanh Hóa

190164000629

A1

13/01/2016

169

Vũ Thị Thanh Hằng

08/10/1990

091531837

Phan Đình Phùng - Thái Nguyên - Thái Nguyên

AV847085

B2

24/08/2012

170

Trần Thị Phương Thảo

13/8/1991

091689085

Minh Lập - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

AU842919

A1

10/04/2012

171

Hứa Việt Đức

25/7/1995

091819039

Minh Lập - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

190131018008

A1

28/10/2013

172

Mai Thị Thanh Thúy

22/5/1972

090652620

Túc Duyên - Thái Nguyên - Thái Nguyên

191190000531

B2

29/01/2019

173

Trần Văn Huy

02/3/1984

090866183

Tân Lợi - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

190099190370

A1,C

22/08/2017

174

Bùi Quốc Huy

20/8/1972

090947229

Đu - Phú Lương - Thái Nguyên

U855009

A1

03/03/2005

175

Lưu Văn Vinh

04/10/1997

091721402

Vô Tranh - Phú Lương - Thái Nguyên

190158016258

A1

13/10/2015

176

Vũ Văn Huỳnh

10/8/1997

091926467

Lương Phú - Phú Bình - Thái Nguyên

190150016557

A1

16/10/2015

177

Hoàng Trang Nhi

26/9/1996

091756916

Kim Sơn - Định Hóa - Thái Nguyên

191162018249

A1

10/10/2016

178

Ngô Duy thái

29/3/1991

090712043

Hoàng Văn Thụ - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190062190169

D

14/03/2016

179

Nguyễn Văn Toán

01/01/1967

034067001081

Đồng Quang - Thái Nguyên - Thái Nguyên

U854286

A1

25/02/2005

180

Nguyễn Văn Hùng

20/9/1995

091926765

Bàn Đạt - Phú Bình - Thái Nguyên

190162022740

A1

28/12/2016

181

Đỗ Duy Hiệp

29/12/1996

091739537

Chùa Hang - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

190159000067

A1

12/01/2015

182

Hoàng Văn Lợi

20/7/1946

090767718

Phan Đình Phùng - Thái Nguyên - Thái Nguyên

AB667130

A1

16/01/2006

183

Hoàng Văn Thuyết

04/9/1990

063381501

Vạn Hòa - Lào Cai - Lào Cai

190167001225

A1

21/01/2016

184

Lăng Văn Chiến

06/4/1997

082285144

Quý Hòa - Bình Gia - Lạng Sơn

010181083622

A1

21/09/2018

185

Hoàng Văn Tùng

16/8/1996

091750732

Lâu Thượng - Võ Nhai - Thái Nguyên

330172021582

A1

31/10/2017

186

Dương Văn Bắc

05/8/1985

091507690

Hương Sơn - Phú Bình - Thái Nguyên

240144708099

A1

17/11/2014

187

Hoàng Huệ

13/12/1990

091534380

Đồng Quang - Thái Nguyên - Thái Nguyên

191127199400

A1

17/12/2012

188

Trần Thị Thái

24/01/1961

090396760

Phú Lạc - Đại Từ - Thái Nguyên

G306630

A1

17/10/2001

189

Nguyễn Cảnh Thái

18/10/1998

091900245

Phố Cò - Sông Công - Thái Nguyên

190167019901

A1

21/11/2016

190

Đặng Đồng Bằng

08/01/1989

091079456

Huống Thượng - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

AK423418

A1

22/05/2009

191

Cao Bá Khoát

25/02/1993

091742083

Huống Thượng - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

190140005217

A1

26/04/2014

192

Đặng Minh Hiếu

27/6/2000

091881526

Quang Trung - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190181020938

B2

28/12/2018

193

Nguyễn Ngọc Chung

25/01/1976

090700392

Tân Thịnh - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190052190133

B2

18/09/2012

194

Nguyễn Xuân Phúc

31/8/1973

090966190

Thịnh Đức - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190975191233

C

23/08/2018

195

Nguyễn Mạnh Thắng

15/4/1997

095273820

Quảng Chu - Chợ Mới - Bắc Kạn

190151013416

A1

03/09/2015

196

Lưu Mạnh Tùng

18/7/1986

090894790

Thịnh Đán - Thái Nguyên - Thái Nguyên

T669378

A1

01/11/2004

197

Hoàng Văn Dìn

20/11/1956

090213933

Hóa Thượng - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

AP059303

A1

22/07/2010

198

Nguyễn Xuân Phúc

31/8/1973

090966190

Thịnh Đức - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190975191233

C

23/08/2018

199

Lê Khắc Phong

02/5/1979

091873650

Tân Lập - Thái Nguyên - Thái Nguyên

V286822

A1

15/04/2005

200

Lý Thị Duyên

13/11/1976

091014024

Tân Long - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

191099191774

B2

31/07/2014

201

Nguyễn T Thu Phương

02/8/1994

173967321

Cẩm Bình - Cẩm Thủy - Thanh Hóa

191130018196

A1

25/12/2013

202

Phùng Quốc Vinh

20/10/1957

090462226

Phan Đình Phùng - Thái Nguyên - Thái Nguyên

P725478

A1

15/12/1995

203

Hoàng Xuân Cương

16/10/1988

091827133

Bảo Linh - Định Hóa - Thái Nguyên

190167012223

A1

28/07/2016

204

Hoàng Viết Thắng

13/8/1997

122263090

Tiên Lục - Lạng Giang - Bắc Giang

190195000582

A1

24/01/2019

205

Dương Văn Linh

17/11/1986

091539739

Khôi Kỳ - Đại Từ - Thái Nguyên

190098194492

D

10/12/2014

206

Phạm Văn Thuận

14/12/1979

090684949

Gia Sàng - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190072191301

E

08/05/2018

207

Nguyễn Anh Nam

01/9/1975

090716980

Tích Lương - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190139012570

A1

19/06/2018

208

Đỗ Hùng Anh

26/02/1994

031906553

Liên Am - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

310135008649

A1

28/10/2013

209

Nguyễn Văn Hải

17/4/1972

090970656

Vạn Phái - Phổ Yên - Thái Nguyên

190039192374

A1

04/07/2016

210

Vương Mạnh Hào

24/10/1994

091853983

Cao Ngạn - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190147005458

A1

05/05/2014

211

Nguyễn Bá Thịnh

25/01/1984

090867530

Đồng Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên

190134005384

A1

08/04/2013

212

Nguyễn Văn Thành

20/10/1950

090515260

Quan Triều - Thái Nguyên - Thái Nguyên

F573416

A1

27/02/2001

213

Nguyễn Minh Khôi

08/6/1983

091973930

Đu - Phú Lương - Thái Nguyên

R803421

A1

22/06/2004

214

Nguyễn Bá Lưu

05/01/1979

090623154

Đắc Sơn - Phổ Yên - Thái Nguyên

AU017878

B2

17/12/2011

215

Nguyễn Tất Thành

24/12/1994

091850621

Phúc Xuân - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190136011424

A1;C

09/07/2013

216

Cù Huy Hùng

24/3/1985

091581439

Lục Ba - Đại Từ - Thái Nguyên

AU362828

B2

18/01/2012

217

Phạm Văn Thắng

18/02/1974

090774024

Trung Thành - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190068191416

D

09/05/2016

218

Nhì Mạnh Phúc

02/9/1990

091531104

Hương Sơn - Thái Nguyên - Thái Nguyên

AV844939

B2

09/08/2012

219

Hoàng Trọng Luật

12/11/1988

152260115

Thụy Dân - Thái Thụy - Thái Bình

190157008292

B2

24/06/2015

220

Mông Chí Đến

13/7/1996

091828473

Điềm Mặc - Định Hóa - Thái Nguyên

190145019262

A1;C

26/09/2017

221

Nguyễn Hoàng

15/4/1982

090754018

Trung Thành - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190124202584

A1;C

31/03/2016

222

Trần Dũng Nghĩa

27/6/1981

091103782

Hoàng Văn Thụ - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190175012950

A1

14/08/2017

223

Vũ Thành Duy

27/4/1997

091740863

Hóa Thượng - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

190186014886

A1

18/09/2018

224

Lê Kim Anh

19/10/1994

091874870

Tích Lương - Thái Nguyên - Thái Nguyên

191172014800

B2

11/10/2017

225

Ngô Thượng Hiệp

28/7/1981

091684749

Tân Phú - Phổ Yên - Thái Nguyên

190158005151

A1

20/04/2015

226

Vũ Văn Huỳnh

07/02/1992

070855679

Vinh Quang - Chiêm Hóa - Tuyên Quang

AS167448

A1

29/06/2011

227

Nguyễn Văn Hiển

02/11/1987

091540333

Ký Phú - Đại Từ - Thái Nguyên

190137011155

C

17/03/2017

228

Nguyễn Hoàng

24/01/1980

090921397

Tân Thịnh - Thái Nguyên - Thái Nguyên

G307893

A1

14/11/2001

229

Nguyễn Thị Minh Hoa

13/8/1982

090783879

Tân Thịnh - Thái Nguyên - Thái Nguyên

H654771

A1

25/12/2002

230

Đỗ Thanh Dương

06/3/1980

090701652

Tân Thịnh - Thái Nguyên - Thái Nguyên

AV834216

B2

03/08/2012

231

Đoàn Thị Loan

12/6/1974

090922530

Cam Giá - Thái Nguyên - Thái Nguyên

191130012499

B2

06/09/2013

232

Nguyễn Đình Chinh

21/01/1982

183264982

Hương Sơn - Thái Nguyên - Thái Nguyên

AS289124

B2

13/07/2011

233

Khổng Thị Kim oanh

06/6/1999

091945585

Chùa Hang - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

191172013036

A1

15/09/2017

234

Nguyễn Hùng Cường

23/6/1984

090782036

Tích Lương - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190027190212

A1

14/11/2017

235

Nguyễn Tuấn Anh

07/02/1989

091575408

Quyết Thắng - Thái Nguyên - Thái Nguyên

330097006105

B2

05/05/2016

236

Tô Văn Hướng

27/5/1986

091580274

Phúc Lương - Đại Từ - Thái Nguyên

190067193945

A1

27/02/2017

237

Nguyễn Minh Khôi

08/6/1983

091973930

Đu - Phú Lương - Thái Nguyên

190180009903

B2

28/06/2018

238

NguyỄN Đào Thái

18/7/198

091849966

Phúc Xuân - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190155003646

c

24/03/2015

239

Ma Văn Nghĩa

19/9/1995

091722720

Hợp Thành - Phú Lương - Thái Nguyên

190174004877

A1

04/04/2017

240

Dương Văn Bằng

20/8/1995

095218631

Quảng Chu - Chợ Mới - Bắc Kạn

190139022812

A1

02/01/2014

241

Kiều Thị Nga

07/8/1963

090015502

Giang Tiên - Phú Lương - Thái Nguyên

191114193620

A1

06/01/2017

242

Lưu Văn Tới

07/7/1991

091597468

Vô Tranh - Phú Lương - Thái Nguyên

190152008639

B2

02/07/2015

243

Nguyễn Trọng Thọ

06/12/1978

090760355

Động Đạt - Phú Lương - Thái Nguyên

L294093

A1

28/04/2003

244

Chu Văn Đại

13/5/1984

090843738

Phú Xuyên - Đại Từ - Thái Nguyên

190140007305

B2

11/06/2014

245

Nguyễn Văn Thành

27/7/1972

091894215

Bản Ngoại - Đại Từ - Thái Nguyên

AA736819

A1

27/09/2006

246

Nguyễn Ngọc Sơn

21/5/1970

211180420

Ân Đức - Hoài Ân - Bình Định

560039000663

B2

17/06/2016

247

Lại Xuân Thịnh

16/12/1995

091862425

Hùng Sơn - Đại Từ - Thái Nguyên

190181014908

B2

18/09/2018

248

Nguyễn Như Mạnh

12/8/1980

090798355

Xuân Phương - Phú Bình - Thái Nguyên

190022190262

A1

11/04/2013

249

Nguyễn Thị Kim Anh

04/11/1975

090668955

Lương Sơn - Thái Nguyên - Thái Nguyên

191178011232

B2

14/08/2017

250

Nguyễn Trung Kiên

27/2/1990

112340423

Tản Hồng - Ba Vì - Hà Nội

990096997545

B2

05/11/2015

251

Nguyễn T Huyền Trang

21/11/1998

091902404

Tân Quang - Sông Công - Thái Nguyên

191181010866

A1

23/07/2018

252

Trần Nhật Trường

18/02/1988

152230349

Đông Hải - Quỳnh Phụ - Thái Bình

340112345083

A1,B2

27/09/2016

253

Hà Huy Hùng

20/02/1990

091568732

Tiên Phong - Phổ Yên - Thái Nguyên

190148010020

B2

28/07/2014

254

Hà Văn Thắm

01/7/1968

090807100

Tiên Phong - Phổ Yên - Thái Nguyên

190073193102

B2

13/04/2015

255

Vũ Thị Hoàn

14/01/1988

091027433

Tân Thịnh - Thái Nguyên - Thái Nguyên

191112191440

A1

04/11/2014

256

Nguyễn Thị Hương

08/01/1994

091813409

Tân Khánh - Phú Bình - Thái Nguyên

011145000855

A1

12/03/2015

257

Nguyễn Xuân Phúc

31/08/1973

090966190

Thịnh Đức - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190975191233

C

23/08/2018

258

Đặng Minh Hiếu

27/6/2000

091881526

Quang Trung - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190181020938

B2

28/12/2018

259

Lưu Mạnh Tùng

18/7/1986

090894790

Thịnh Đán - Thái Nguyên - Thái Nguyên

T669378

A1

01/11/2004

260

Quách Duy Minh

18/9/1999

091724230

Sơn Cẩm - Phú Lương - Thái Nguyên

190180011252

A1

20/07/2018

261

Hoàng Kim Cương

21/12/1970

090615387

Tích Lương - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190142007947

A1,E

25/06/2014

262

Nguyễn Đức Toàn

12/10/1979

090691256

Phúc Hà - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190083194858

A1

30/12/2015

263

Hoàng Thị Ngọc

25/9/1995

091839930

Khôi Kỳ - Đại Từ - Thái Nguyên

191176004328

A1

12/04/2017

264

Phạm Quốc Vinh

30/8/1975

97012285

Đồng Bẩm - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190171001093

B2

17/01/2017

265

Hoàng Ngọc Minh

05/10/1960

090445251

Lâu Thượng - Võ Nhai - Thái Nguyên

190176004338

B2

24/03/2017

266

Nguyễn Khánh Huy

02/9/1992

019092000042

Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

190142016280

B2

04/11/2014

267

Nguyễn Đức Chỉnh

05/10/1990

091845956

Trung Thành - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190184001851

A1

29/01/2018

268

Bùi Văn Khiên

07/10/1979

091709091

Trung Thành - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190030192528

C

11/07/2016

269

Dương Thị Thắm

20/6/1990

091578219

Phú Thượng - Võ Nhai - Thái Nguyên

191180005078

A1

02/05/2018

270

Nguyễn Phương Thu

20/09/1991

091574095

Túc Duyên - Thái Nguyên - Thái Nguyên

191155007623

B2

14/07/2015

271

Nguyễn Văn Mạnh

09//5/1983

091828956

Trung Hội - Định Hóa - Thái Nguyên

190146002162

A1E

12/03/2019

272

Giang Thanh Tùng

15/02/1989

112493705

Tự Nhiên - Thường Tín - Hà Nội

190108191925

C

12/10/2018

273

Triệu Phúc Đồng

11/9/1987

095058812

Nông Thượng - Bắc Kạn - Bắc Kạn

060085000029

C

24/09/2015

274

Nguyễn Ngọc Quân

15/5/1982

090761074

Quan Triều - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190062190637

A1

12/01/2018

275

Chu Văn Tú

15/6/1987

091668236

Minh Tiến - Đại Từ - Thái Nguyên

190130002626

A1

04/02/2013

276

Cao Thị Ngọc Bích

16/9/1995

091708384

Cam Giá - Thái Nguyên - Thái Nguyên

191136014268

A1

11/10/2013

277

Phạm Hữu Lợi

09/2/1971

013220271

Đồng Quang - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190122197651

B2

07/12/2012

278

Trần Văn Dũng

12/10/1974

090793194

Bản Ngoại - Đại Từ - Thái Nguyên

190050670165

A1

18/07/2018

279

Trần Thúy Kiều

01/6/1984

091057965

Hà Thượng - Đại Từ - Thái Nguyên

AD250728

A1

03/10/2007

280

Trần Huy Hoàng

21/3/1993

091708234

Cam Giá - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190123200260

B2

04/04/2013

281

Hoàng Mạnh Hiếu

22/01/1985

090814680

Gia Sàng - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190143010890

C

08/08/2014

282

Nguyễn Hữu Tân

24/4/1981

090857328

Bảo Lý - Phú Bình - Thái Nguyên

190114190787

A1

10/01/2019

283

Hứa Thị Hợp

28/8/1996

095225700

Khang Ninh - Ba Bể - Bắc Kạn

191163010653

A1

09/06/2016

284

Dương Văn Linh

17/11/1986

091539739

Khôi Kỳ - Đại Từ - Thái Nguyên

190098194492

D

10/12/2014

285

Hoàng Văn Cường

08/9/1997

095263411

Quảng Bạch - Chợ Đồn - Bắc Kạn

190168020090

A1

21/11/2016

286

Ma Văn Thu

21/3/1975

090717984

Hoàng Văn Thụ - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190042191322

B1

06/10/2014

287

Nguyễn Thị Tú Loan

22/8/1985

090814505

Trung Thành - Thái Nguyên - Thái Nguyên

191161006755

A1

06/05/2016

288

Nguyễn Thị Ngọc Lan

26/8/1993

091708469

Túc Duyên - Thái Nguyên - Thái Nguyên

AT119417

A1

15/10/2011

289

Trương Thị Kiều Loan

01/02/1998

091744671

Linh Sơn - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

191161008627

A1

26/05/2016

290

Dương Văn Ngọc

22/12/1990

091590499

úc Kỳ - Phú Bình - Thái Nguyên

190098198632

A1

17/07/2018

291

Nguyễn Minh Thông

18/9/1990

091534226

Chùa Hang - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

190130010375

C

13/06/2018

292

Ninh Bách Chiến

15/8/1976

090701935

Thịnh Đán - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190039190277

E

07/03/2018

293

Nguyễn Văn Thiệp

12/01/1977

090872564

Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

190091198266

C

12/04/2017

294

Trịnh Văn Chung

20/8/1981

091596095

Thịnh Đán - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190174013958

C

28/08/2017

295

Trần Thanh Tùng

16/6/1989

091668023

La Bằng - Đại Từ - Thái Nguyên

AL446061

A1

03/09/2009

296

Nguyễn Xuân Đông

29/9/1984

090781391

Thịnh Đán - Thái Nguyên - Thái Nguyên

R281206

A1

15/04/2004

297

Đinh Sơn Tùng

28/10/1990

091638140

Sơn Cẩm - Phú Lương - Thái Nguyên

190134003999

B2

22/01/2018

298

Nguyễn Như Giang

21/01/1955

090103061

Tân Lập - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190094192661

B2

28/03/2014

299

Nguyễn Thị Kim Ngân

23/5/1988

091096553

Tiên Phong - Phổ Yên - Thái Nguyên

AL915822

A1

30/10/2009

300

Phan Hùng Thắng

26/10/1996

091846659

Tân Lập - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190146017535

A1

26/11/2014

301

Phạm Văn Đồng

19/12/1973

090651045

Cam Giá - Thái Nguyên - Thái Nguyên

190114197276

E

29/03/2018

 

302

Lý Khánh Hoàng

19/02/1999

082338941

Vũ Lễ - Bắc Sơn - Lạng Sơn

190184001220

A1

22/01/2018

 

303

Dương Thị Thúy

27/6/1986

091011125

Nga My - Phú Bình - Thái Nguyên

AL442865

A1

20/04/2006

 

304

Lưu Văn Toan

25/01/1977

090854410

Nga My - Phú Bình - Thái Nguyên

190113191082

C

22/03/2019

 

305

Lâm Văn Tuấn

21/9/1994

091711316

Phú Đô - Phú Lương - Thái Nguyên

190177004078

A1

22/03/2017

 

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái.

Các tin khác
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao