Sở GTVT Thái Nguyên: Kế hoạch đào tạo sát hạch tháng 01 năm 2019 (10/01/2019)

Thực hiện Nghị định số: 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe và Thông tư số: 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Căn cứ năng lực, đề xuất của các cơ sở đào tạo và nhu cầu của nhân dân, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên tổng hợp, thông báo kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 01 năm 2019 để các đơn vị tổ chức thực hiện ( có kế hoạch chi tiết kèm theo ).

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, sát hạch cấp GPLX, yêu cầu các cơ sở đào tạo, TTSHLX thực hiện tốt kế hoạch, đồng thời thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Yêu cầu cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kiện đào tạo, sát hạch lái xe của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

2. Đổi GPLX ô tô quá hạn:

- TTSH lái xe tổ chức hướng dẫn ôn tập, kiểm tra cho các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự thi, lập danh sách dự thi gửi Ban QLSH trước kỳ sát hạch 04 ngày.

3. Đổi GPLX còn hạn, đến hạn: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp bộ phận 1 cửa – Sở GTVT Thái Nguyên; Các Bưu điện có điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc đăng ký trực tuyến theo địa chỉ: http://dichvucong.gplx.gov.vn:8000.

4. Kế hoạch cụ thể như sau:

TT

Tên cơ sở đào tạo

Hạng

GPLX

Ngày học

Ngày

sát hạch

Ghi chú

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

B2

26.12.18

12.01.19

 

C

21.12.18

 1.  

Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức

B11

31.12.18

15.01.19

 

B2

C

 1.  

Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức

DE

31.12.18

17.01.19

 

 1.  

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

C

28.12.18

E

 1.  

Trường CĐ công nghiệp Việt Đức

B2

26.12.18

 1.  

Trường trung cấp nghề GTVT

B11

24.12.18

B2

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

B2

28.12.18

18.01.19

 

C

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

B2

31.12.18

19.01.19

 

C

21.12.18

C

31.12.18

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

B2

05.01.19

23.01.19

 

C

31.12.18

 1.  

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

B2

07.01.19

24.01.19

 

C

06.01.19

B2

14.01.19

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

B2

14.01.19

25.01.19

 

C

DE

 1.  

Trường trung cấp nghề GTVT

C

03.01.19

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

DE

04.01.19

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

C

16.01.19

26.01.19

 

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

B2

15.01.19

28.01.19

 

 1.  

Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức

B2

19.01.19

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

B11

02.01.19

29.01.19

 

B2

21.01.19

C

08.01.19

DE

20.01.19

 1.  

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

B2

21.01.19

E

* Kế hoạch thi phục hồi GPLX:

TT

Thi phục hồi GPLX

Ngày ôn

Ngày sát hạch

Địa điểm

01

Đối với GPLX ôtô

10.01.19

17.01.19

T.Nguyên

22.01.19

29.01.19

* Kế hoạch kiểm tra cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp các khoá ôtô:

+ Trường CĐ nghề số I – BQP:                         + K11C: Ngày 23/01/2019

+ Trường trung cấp nghề Thái Nguyên:            + K13C: Ngày 23/01/2019

+ Trường CĐ công nghiệp Việt Đức:                 + K10B2: Ngày 24/01/2019

+ Trường Trung cấp nghề Thái Hà:                   + K24C: Ngày 31/01/2019

                                                                           + K(11-13)DE: Ngày 31/01/2019

+ Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức:           + K08C: Ngày 30/01/2019

                                                                          + K06B11: Ngày 30/01/2019

Phòng QL Vận tải, Phương tiện và Người lái.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
 • 20 10 2018 
 • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao