Sở GTVT Thái Nguyên: Kế hoạch sát hạch cấp GPLX tháng 3 năm 2019. (25/02/2019)

Thực hiện Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe, Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Căn cứ năng lực, đề xuất của các cơ sở đào tạo và nhu cầu của nhân dân, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên tổng hợp, thông báo kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 03 năm 2019 để các đơn vị tổ chức thực hiện như sau:

TT

Tên cơ sở đào tạo

Hạng

GPLX

Ngày học

Ngày

sát hạch

Ghi chú

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

A1

27.02.19

04.03.19

 

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

A1

 1.  

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

B2

22.02.19

05.03.19

 

C

 1.  

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

B2

22.02.19

06.03.19

 

C

E

Trường trung cấp nghề GTVT

C

Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức

DE

21.02.19

 1.  

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

A1

01.03.19

07.03.19

 

Trường CĐ than khoáng sản VN

A1

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

B2

28.02.19

11.03.19

 

C

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

A1

05.03.19

12.03.19

 

Trường trung cấp nghề GTVT

A1

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

B2

04.03.19

13.03.19

 

 1.  

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

A1

08.03.19

14.03.19

 

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

A1

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

DE

28.02.19

15.03.19

 

Trường CĐ than khoáng sản VN

B11

05.03.19

B2

23.02.19

C

Trường CĐ công nghiệp Việt Đức

B2

28.02.19

 1.  

Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức

C

01.03.19

18.03.19

 

C

09.03.19

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

A1

14.03.19

21.03.19

 

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

B2

09.03.19

22.03.19

 

C

 1.  

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

B2

13.03.19

25.03.19

 

C

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

B11

09.03.19

26.03.19

 

B2

C

D

Trường trung cấp nghề GTVT

B2

05.03.19

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

DE

23.02.19

26.03.19

 

D

05.03.19

 1.  

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

A1

20.03.19

27.03.19

 

Trường trung cấp nghề GTVT

A1

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

A1

21.03.19

28.03.19

 

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

A1

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

B11

18.03.19

29.03.19

 

B2

* Kế hoạch thi phục hồi GPLX:

TT

Thi phục hồi GPLX

Ngày ôn

Ngày sát hạch

Địa điểm

 

01

 

Đối với GPLX ôtô

28.02.19

06.03.19

 

T.Nguyên

08.03.19

15.03.19

19.03.19

26.03.19

* Kế hoạch kiểm tra cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp các khoá ôtô:

+ Trường CĐ nghề số I – BQP: K15B2: Ngày 25/03/2019 và K13C : Ngày 25/03/2019

+ Trường CĐ nghề than khoáng sản VN: Ngày 21/03/2019 K26B2.

+ Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT:  K09C:  Ngày 23/03/2019; K13B2: Ngày 23/03/2019 và K01E:  Ngày 23/03/2019

+ Trường Trung cấp nghề Thái Hà: K33B2: Ngày 30/03/2019

+ Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức:  K18B2:  Ngày 25/03/2019 và K01B11:  Ngày 23/03/2019

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, sát hạch cấp GPLX, yêu cầu các cơ sở đào tạo, TTSHLX thực hiện tốt kế hoạch, đồng thời thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Yêu cầu cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kiện đào tạo, sát hạch lái xe của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cơ sở đào tạo gửi báo cáo đề nghị tổ chức sát hạch lái xe kèm danh sách thí sinh dự sát hạch đối với sát hạch lái xe hạng A1: trước kỳ sát hạch 04 ngày làm việc, đối với sát hạch ô tô các hạng: trước kỳ sát hạch 07 ngày làm việc.

2. Đổi GPLX ô tô quá hạn: TTSH lái xe tổ chức hướng dẫn ôn tập, kiểm tra cho các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự thi, lập danh sách dự thi gửi Cơ quan lý sát hạch trước kỳ sát hạch tối thiểu 04 ngày.

3. Đổi GPLX còn hạn, đến hạn: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa- Sở GTVT Thái Nguyên, các Bưu điện có điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc đăng ký trực tuyến theo địa chỉ: http://dichvucong.gplx.gov.vn:8000.

Phòng QL Vận tải, Phương tiện và Người lái.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
 • 20 10 2018 
 • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao