Sở GTVT Thái Nguyên: Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 05/2019. (26/04/2019)

Thực hiện Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP; Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các Văn bản hướng dẫn của Tổng cục ĐBVN.

Căn cứ năng lực, đề xuất của các cơ sở đào tạo và nhu cầu của nhân dân, Sở GTVT Thái Nguyên thông báo kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 05/2019 để các đơn vị triển khai thực hiện (có kế hoạch chi tiết kèm theo).

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Yêu cầu cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kiện đào tạo, sát hạch lái xe của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

2. Đổi GPLX ô tô quá hạn: TTSH lái xe tổ chức hướng dẫn ôn tập, kiểm tra cho các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự thi, lập danh sách dự thi gửi Ban Quản lý sát hạch trước kỳ sát hạch tối thiểu 04 ngày.

3. Đổi GPLX còn hạn, đến hạn: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa- Sở GTVT Thái Nguyên, các Bưu điện có điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc đăng ký trực tuyến theo địa chỉ: http://dichvucong.gplx.gov.vn:8000.

TT

Tên cơ sở đào tạo

Hạng

GPLX

Ngày học/Tốt nghiệp

Ngày

sát hạch

Địa điểm

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

A1

28.04.19

06.05.19

 

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

Chiều 06.05

 

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

B2

22.04.19

07.05.19

T.Mỏ

C

 

D

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

D

06.04.19

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

B2

26.04.19

08.05.19

T.Hà

C

 1.  

Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức

B2

25.04.19

09.05.19

QKI

 1.  

Trường trung cấp nghề GTVT

A1

03.05.19

10.05.19

 

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

Chiều 10.05

 

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

A1

06.05.19

13.05.19

 

 1.  

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

B2

27.04.19

14.05.19

T.Mỏ

C

 1.  

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

A1

08.05.19

15.05.19

 

 Trường CĐ nghề số I – BQP

Chiều 15.05

 

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

B11

02.05.19

16.05.19

T.Hà

B2

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

C

08.05.19

17.05.19

QKI

 1.  

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

A1

13.05.19

20.05.19

 

 1.  

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

B2

12.05.19

22.05.19

QKI

C

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

A1

16.05.19

23.05.19

 

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

B2

13.05.19

24.05.19

T.Hà

 1.  

Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức

B11

17.05.19

27.05.19

QKI

B2

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

B11

14.05.19

28.05.19

T.Mỏ

B2

18.05.19

C

14.05.19

DE

 1.  

Trường trung cấp nghề GTVT

A1

22.05.19

29.05.19

 

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

Chiều 29.05

 

 1.  

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

A1

23.05.19

30.05.19

 

Trường CĐ nghề số I – BQP

Chiều 30.05

 

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

DE

17.05.19

31.05.19

T.Mỏ

Trường CĐ công nghiệp Việt Đức

B2

16.05.19

Địa điểm sát hạch mô tô:

- Trường trung cấp nghề Thái Nguyên: sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Trường trung cấp nghề Thái Nguyên.

- Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT.

- Trường CĐ nghề số I – BQP: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Trường CĐ nghề số I – BQP.

- Trường CĐ than khoáng sản VN và Trường trung cấp nghề GTVT: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Trường CĐ than khoáng sản VN.

Địa điểm sát hạch ô tô:

- T.Mỏ: TTSH lái xe Thái Nguyên thuộc Trường CĐ than khoáng sản VN.

- QKI: TTSH lái xe Quân khu I thuộc Trường CĐ nghề số I – BQP.

- T.Hà: TTSH lái xe Thái Hà.

 Kế hoạch thi phục hồi GPLX:

 

TT

Thi phục hồi GPLX

Ngày ôn

Ngày sát hạch

Địa điểm

01

Đối với GPLX ôtô

28.04.19

07.05.19

T.Mỏ

06.05.19

14.05.19

23.05.19

31.05.19

Kế hoạch kiểm tra cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp các khoá ôtô:

- Trường CĐ nghề số I – BQP: K16C: Ngày 25/06/2019

- Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT: K02B2: Ngày 26/05/2019; K02E: Ngày 26/05/2019

- Trường Trung cấp nghề Thái Hà: K04B2: Ngày 20/05/2019; K(31-35)C: Ngày 20/05/2019; K04DE: Ngày 22/05/2019

- Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức: K03B2: Ngày 29/05/2019; K01C: Ngày 29/05/2019.

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
 • 20 10 2018 
 • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao