Sở GTVT Thái Nguyên: Lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL (23/10/2019)

Ngày 23.10.2019, Sở Giao thông vận tải có văn bản số 1539/SGTVT-VP về việc lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ltham gia góp ý với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Cụ thể: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tải, Sở Giao thông lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 804/2006/QĐ-UBND ngày 25/4/2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện lộ trình hạn chế lưu hành, đi đến ngừng hoạt động xe công nông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Lý do bãi bỏ: nội dung các văn bản trên không còn phù hợp quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung Quyết định không còn phù hợp với các quy định tại Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông. 

Nội dung dự thảo: Theo file đính kèm.

Sở Giao thông vận tải rất mong nhận được ý kiến đóng góp  của tổ chức, cá nhân. Ý kiến đống góp xin gửi về Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên (số 350 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên) trước ngày 15/11/2019.

Bộ phận pháp chế Văn phòng Sở GTVT

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao