Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo kế hoạch đào tạo, sát hạch lái xe tháng 04/2019. (29/03/2019)

Thực hiện Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe, Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Căn cứ năng lực, đề xuất của các cơ sở đào tạo và nhu cầu của nhân dân, Sở GTVT Thái Nguyên thông báo kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 04/2019 để các đơn vị triển khai thực hiện (có kế hoạch chi tiết kèm theo).

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, sát hạch cấp GPLX, yêu cầu các cơ sở đào tạo, TTSHLX thực hiện tốt kế hoạch, đồng thời thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Yêu cầu cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kiện đào tạo, sát hạch lái xe của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

2. Đổi GPLX ô tô quá hạn: TTSH lái xe tổ chức hướng dẫn ôn tập, kiểm tra cho các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự thi, lập danh sách dự thi gửi Ban Quản lý sát hạch trước kỳ sát hạch tối thiểu 04 ngày.

3. Đổi GPLX còn hạn, đến hạn: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa- Sở GTVT Thái Nguyên, các Bưu điện có điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc đăng ký trực tuyến theo địa chỉ: http://dichvucong.gplx.gov.vn:8000.

Yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

TT

Tên cơ sở đào tạo

Hạng

GPLX

Ngày học/Tốt nghiệp

Ngày

sát hạch

Địa điểm

 1.  

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

A1

28.03.19

02.04.18

 

 1.  

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

A1

29.03.19

03.04.19

 

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

A1

29.03.19

04.04.19

 

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

B2

25.03.19

05.04.19

QKI

C

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

B2

21.03.19

08.04.19

T.Mỏ

 1.  

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

B2

23.03.19

C

E

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

A1

02.04.19

09.04.19

 

 1.  

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

A1

03.04.19

10.04.19

 

Trường trung cấp nghề GTVT

Chiều 10.04

 

 1.  

Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức

B11

25.03.19

11.04.19

QKI

B2

C

01.04.19

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

A1

05.04.19

12.04.19

 

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

B2

30.03.19

16.04.19

T.Hà

 1.  

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

A1

10.04.19

17.04.19

 

 1.  

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

B2

09.04.19

18.04.19

QKI

C

 1.  

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

A1

12.04.19

19.04.19

 

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

A1

16.04.19

22.04.19

 

Trường CĐ than khoáng sản VN

Chiều 22.04

 

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

B2

05.04.19

23.04.19

T.Hà

 1.  

Trường trung cấp nghề GTVT

A1

17.04.19

24.04.19

 

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

B2

12.04.19

25.04.19

T.Mỏ

Trường trung cấp nghề GTVT

B11

16.04.19

B2

 1.  

Trường CĐ công nghiệp Việt Đức

B2

07.04.19

25.04.19

T.Mỏ

Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức

DE

07.04.19

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

DE

15.04.19

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

B2

04.04.19

26.04.19

QKI

C

12.04.19

Địa điểm sát hạch mô tô:

- Trường trung cấp nghề Thái Nguyên: sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Trường trung cấp nghề Thái Nguyên.

- Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT.

- Trường CĐ nghề số I – BQP: Sát hạch tại TTSH laọi 3 thuộc Trường CĐ nghề số I – BQP.

- Trường CĐ than khoáng sản VN và Trường trung cấp nghề GTVT: Sát hạch tại TTSH laọi 3 thuộc Trường CĐ than khoáng sản VN.

Địa điểm sát hạch ô tô:

- T.Mỏ: TTSH lái xe Thái Nguyên thuộc Trường CĐ than khoáng sản VN.

- QKI: TTSH lái xe Quan khu I thuộc Trường CĐ nghề số I – BQP.

- T.Hà: TTSH lái xe Thái Hà.

 Kế hoạch thi phục hồi GPLX:

TT

Đại điểm thi phục hồi GPLX

Ngày ôn

Ngày sát hạch

01

TTSH lái xe Thái Nguyên

01.04.19

08.04.19

18.04.19

25.04.19

- Kế hoạch kiểm tra cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp các khoá ôtô:

+ Trường CĐ nghề than khoáng sản VN: K02B2 vào ngày 22/04/2019; K03B2 vào ngày 22/04/2019.                                                                       

+ Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT: K01B2 vào ngày 27/04/2019; K10C vào ngày 27/04/2019.

+ Trường Trung cấp nghề Thái Hà: K29C vào ngày 26/04/2019; K01B2 vào ngày 26/04/2019.

+ Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức: K18B2 vào ngày 25/03/2019.

Phòng QL Vận tải, Phương tiện và Người lái.

Các tin khác
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
 • 20 10 2018 
 • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao