Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 7.2019. (25/06/2019)

Căn cứ năng lực, đề xuất của các cơ sở đào tạo và nhu cầu của nhân dân, Sở GTVT Thái Nguyên thông báo kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 07/2019 để các đơn vị triển khai thực hiện (có kế hoạch chi tiết kèm theo).

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Yêu cầu cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kiện đào tạo, sát hạch lái xe của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

2. Đổi GPLX ô tô quá hạn: TTSH lái xe tổ chức hướng dẫn ôn tập, kiểm tra cho các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự thi, lập danh sách dự thi gửi Ban Quản lý sát hạch trước kỳ sát hạch tối thiểu 04 ngày.

3. Đổi GPLX còn hạn, đến hạn: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa- Sở GTVT Thái Nguyên hoặc đăng ký trực tuyến theo địa chỉ: http://dichvucong.gplx.gov.vn:8000.

TT

Tên cơ sở đào tạo

Hạng

GPLX

Ngày học/Tốt nghiệp

Ngày

sát hạch

Địa điểm

 1.  

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

A1

25.06.19

Chiều 01.07

 

 1.  

Trường CĐ công nghiệp Việt Đức

B2

22.06.19

02.07.19

T.Mỏ

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

B2

18.06.19

03.07.19

T.Hà

C

 1.  

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

B2

15.06.19

04.07.19

QKI

C

22.06.19

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

A1

01.07.19

08.07.19

 

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

Chiều 08.07

 

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

B11

28.06.19

09.07.19

T.Mỏ

B2

23.06.19

B2

21.06.19

DE

25.06.19

 1.  

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

A1

03.07.19

10.07.19

 

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

B2

21.06.19

11.07.19

QKI

 1.  

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

A1

05.07.19

12.07.19

 

Trường CĐ nghề số I – BQP

Chiều 12.07

 

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

B2

29.06.19

15.07.19

T.Hà

C

 1.  

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

B2

23.06.19

16.07.19

T.Mỏ

E

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

A1

09.07.19

17.07.19

 

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

Chiều 17.07

 

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

B2

22.06.19

18.07.19

QKI

B2

02.07.19

 1.  

Trường trung cấp nghề GTVT

A1

16.07.19

23.07.19

 

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

Chiều 23.07

 

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

C

05.07.19

24.07.19

T.Mỏ

B2

10.07.19

B2

12.07.19

Trường CĐ công nghiệp Việt Đức

B2

12.07.19

 1.  

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

A1

19.07.19

25.07.19

 

Trường CĐ nghề số I – BQP

Chiều 25.07

 

 1.  

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên

B2

22.06.19

26.07.19

QKI

B2

03.07.19

C

 1.  

Trường trung cấp nghề GTVT

B2

17.07.19

29.07.19

T.Mỏ

Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức

D

19.07.19

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

B2

10.07.19

30.07.19

T.Hà

C

 1.  

Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức

B2

24.06.19

31.07.19

QKI

C

03.07.19

* Địa điểm sát hạch mô tô:

- Trường trung cấp nghề Thái Nguyên: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Trường trung cấp nghề Thái Nguyên.

- Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT.

- Trường CĐ nghề số I – BQP: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Trường CĐ nghề số I – BQP.

- Trường CĐ than khoáng sản VN và Trường trung cấp nghề GTVT: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Trường CĐ than khoáng sản VN.

* Địa điểm sát hạch ô tô:

- T.Mỏ: TTSH lái xe Thái Nguyên thuộc Trường CĐ than khoáng sản VN.

- QKI: TTSH lái xe Quân khu I thuộc Trường CĐ nghề số I – BQP.

- T.Hà: TTSH lái xe Thái Hà.

* Kế hoạch thi phục hồi GPLX:

TT

Thi phục hồi GPLX

Ngày ôn

Ngày sát hạch

Địa điểm

 

01

 

Đối với GPLX ôtô

03.07.19

09.07.19

 

T.Nguyên

08.07.19

16.07.19

22.07.19

29.07.19

* Kế hoạch kiểm tra cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp các khoá ôtô:

- Trường CĐ nghề than khoáng sản VN: K10B2 ngày 18/07/2019; K11B2 ngày 29/07/2019; K10B2 ngày 29/07/2019; K10D+7E ngày 19/07/2019.

- Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT: K02C ngày 24/07/2019; K03C ngày 10/07/2019; K04B2 ngày 29/07/2019; K04E ngày 24/07/2019.

- Trường trung cấp nghề Thái Nguyên: K06B2 ngày 27/07/2019; K07B2 ngày 27/07/2019

- Trường Trung cấp nghề Thái Hà: K03C ngày 20/07/2019; K05C ngày 25/07/2019

- Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức:  K03C ngày 30/07/2019.

Phòng QLVTPT&NL

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
 • 20 10 2018 
 • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao