Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo kế hoạch sát hạch lái xe tháng 8 năm 2019. (28/07/2019)

Thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Các Văn bản hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Căn cứ năng lực, đề xuất của các cơ sở đào tạo và nhu cầu của người dân, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo lịch, địa điểm tổ chức các kỳ sát hạch lái xe trong tháng 8/2019 để các đơn vị được biết và triển khai thực hiện.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông báo số 925/TB-SGTVT ngày 09/7/2019 của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên về việc kết luận Hội nghị sơ kết công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019;

- Thường xuyên rà soát, đảm bảo đầy đủ các nội dung, chương trình đào tạo lái xe ô tô; các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe tại đơn vị.

- Đổi GPLX ô tô quá hạn: Trung tâm sát hạch lái xe tổ chức hướng dẫn ôn tập, kiểm tra cho các thí sinh đăng ký dự thi, lập danh sách thi gửi về Sở GTVT trước kỳ sát hạch tối thiểu 04 ngày.

- Đổi GPLX còn hạn, đến hạn: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa- Sở GTVT Thái Nguyên, các Bưu điện có điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc đăng ký trực tuyến theo địa chỉ: http://dichvucong.gplx.gov.vn:8000.

Yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh nghiêm túc, triển khai thực hiện.

1. Lịch, địa điểm sát hạch lái xe tháng 8/2019

TT

Tên cơ sở đào tạo

Hạng

GPLX

Ngày học/Tốt nghiệp

Ngày

sát hạch

Địa điểm

1

Trường TCN Thái Nguyên

A1

27/7/2019

01/8/2019

Tại đơn vị

2

TTĐT BD nghiệp vụ GTVT TN -Trường ĐHCN GTVT

A1

27/7/2019

01/8/2019

Tại đơn vị

3

Trường CĐ nghề số 1-BQP

A1

28/7/2019

02/8/2019

Tại đơn vị

4

Phân hiệu đào tạo Việt Bắc- Trường Cao đẳng TKSVN

A1

28/7/2019

02/8/2019

TTSH LX loại 3-T/Mỏ

5

Trường TCN Thái Hà

C

01/7/2019

06/8/2019

TTSH LX Thái Hà

6

Trường TCN GTVT

A1

01/8/2019

07/8/2019

TTSH LX loại 3-T/Mỏ

7

Trường CĐ nghề số 1-BQP

A1

01/8/2019

07/8/2019

Tại đơn vị

8

TTĐT BD nghiệp vụ GTVT TN -Trường ĐHCN GTVT

A1

01/8/2019

Chiều
07/8/2019

Tại đơn vị

9

Trường TCN Thái Nguyên

A1

01/8/2019

Chiều
07/8/2019

Tại đơn vị

10

Trường TCN Thái Hà

D

 

08/8/2019

TTSH LX TN

11

Phân hiệu đào tạo Việt Bắc- Trường Cao đẳng TKSVN

B2

18/7/2019

08/8/2019

TTSH LX TN

12

D

19/7/2019

08/8/2019

TTSH LX TN

13

E

19/7/2019

08/8/2019

TTSH LX TN

14

B2

29/7/2019

08/8/2019

TTSH LX TN

15

TTDN lái xe Thịnh Đức

C

29/7/2019

9/8/2019

TTSH LX QKI

16

Trường TCN Thái Nguyên

A1

05/8/2019

12/8/2019

Tại đơn vị

17

Trường TCN Thái Nguyên

B2

19/7/2019

13/8/2019

TTSH LX QKI

18

B2

27/7/2019

13/8/2019

TTSH LX QKI

19

Trường CĐ nghề số 1-BQP

A1

08/8/2019

14/8/2019

Tại đơn vị

20

TTĐT BD nghiệp vụ GTVT TN -Trường ĐHCN GTVT

 

A1

08/8/2019

Chiều
14/8/2019

Tại đơn vị

21

Trường TCN Thái Hà

C

12/7/2019

15/8/2019

TTSH LX Thái Hà

22

B2-C

 

15/8/2019

TTSH LX Thái Hà

23

TTĐT BD nghiệp vụ GTVT TN -Trường ĐHCN GTVT

C

10/7/2019

16/8/2019

TTSH LX TN

24

C

24/7/2019

16/8/2019

TTSH LX TN

25

B2

29/7/2019

16/8/2019

TTSH LX TN

26

E

24/7/2019

16/8/2019

TTSH LX TN

27

Trường TCN Thái Nguyên

A1

13/8/2019

19/8/2019

Tại đơn vị

28

Trường CĐ nghề số 1-BQP

A1

14/8/2019

Chiều
20/8/2019

Tại đơn vị

29

Phân hiệu đào tạo Việt Bắc- Trường Cao đẳng TKSVN

A1

14/8/2019

20/8/2019

TTSH LX loại 3-T/Mỏ

30

Trường CĐ nghề số 1-BQP

C

10/8/2019

21/8/2019

TTSH LX QKI

31

Trường TCN GTVT

A1

16/8/2019

22/8/2019

TTSH LX loại 3-T/Mỏ

32

TTĐT BD nghiệp vụ GTVT TN -Trường ĐHCN GTVT

A1

16/8/2019

Chiều
22/8/2019

Tại đơn vị

33

Phân hiệu đào tạo Việt Bắc- Trường Cao đẳng TKSVN

C

5/8/2019

23/8/2019

TTSH LX TN

34

Phân hiệu đào tạo Việt Bắc- Trường Cao đẳng TKSVN

C

6/8/2019

23/8/2019

TTSH LX TN

35

B11

6/8/2019

23/8/2019

TTSH LX TN

36

D

7/8/2019

23/8/2019

TTSH LX TN

37

Trường TCN GTVT

C

13/8/2019

23/8/2019

TTSH LX TN

38

Trường TCN Thái Nguyên

B2

04/8/2019

26/8/2019

TTSH LX QKI

39

C

12/8/2019

26/8/2019

TTSH LX QKI

40

Trường CĐ nghề số 1-BQP

A1

21/8/2019

27/8/2019

Tại đơn vị

41

Trường TCN Thái Nguyên

A1

21/8/2019

Chiều
27/8/2019

Tại đơn vị

42

Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

B2

18/8/2019

28/8/2019

TTSH LX TN

43

TTDN lái xe Thịnh Đức

D

16/8/2019

28/8/2019

TTSH LX TN

44

Trường TCN Thái Hà

C

22/7/2019

29/8/2019

TTSH LX Thái Hà

45

TTDN lái xe Thịnh Đức

C

5/8/2019

30/8/2019

TTSH LX QKI

46

B11

13/8/2019

30/8/2019

TTSH LX QKI

- Địa điểm sát hạch mô tô:

+ Trường TCN Thái Nguyên: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Trường TCN Thái Nguyên.

+ TTĐT BD nghiệp vụ GTVT TN -Trường ĐHCN GTVT: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc TTĐT BD nghiệp vụ GTVT TN -Trường ĐHCN GTVT.

+ Trường CĐ nghề số 1-BQP: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Trường CĐ nghề số 1-BQP.

+ Trường TCN GTVT và Phân hiệu đào tạo Việt Bắc- Trường Cao đẳng TKSVN: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Phân hiệu đào tạo Việt Bắc- Trường Cao đẳng TKSVN

- Địa điểm sát hạch ô tô:

+ TTSH LX TN: Trung tâm sát hạch lái xe Thái Nguyên;

+ TTSH LX Thái Hà: Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà;

+ TTSH LX QKI: Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I.

2. Kế hoạch thi phục hồi GPLX:

TT

Thi phục hồi GPLX

Ngày ôn

Ngày sát hạch

Địa điểm

 

01

 

Đối với GPLX ôtô

29/7/2019

8/8/2019

 

TTSHLX TN

6/8/2019

16/8/2019

13/8/2019

23/8/2019

3. Kế hoạch kiểm tra cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp các khoá ôtô: Thực hiện đối với tất cả các khóa đào tạo của các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đào tạo.

Phòng QLVTPT và NL

Các tin khác
bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao