Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo kế hoạch sát hạch lái xe tháng 9 năm 2019 (22/08/2019)

Thực hiện Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP; Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các Văn bản hướng dẫn của Tổng cục ĐBVN.

Căn cứ năng lực, đề xuất của các cơ sở đào tạo và nhu cầu của nhân dân, Sở GTVT Thái Nguyên thông báo kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 09/2019 để các đơn vị triển khai thực hiện.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Yêu cầu cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kiện đào tạo, sát hạch lái xe của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

2. Đổi GPLX ô tô quá hạn: TTSH lái xe tổ chức hướng dẫn ôn tập, kiểm tra cho các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự thi, lập danh sách dự thi gửi Ban Quản lý sát hạch trước kỳ sát hạch tối thiểu 04 ngày.

3. Đổi GPLX còn hạn, đến hạn: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa- Sở GTVT Thái Nguyên hoặc đăng ký trực tuyến theo địa chỉ: http://dichvucong.gplx.gov.vn:8000.

Yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh nghiêm túc, triển khai thực hiện.

 1. Lịch sát hạch lái xe tháng 9/2019:

TT

Tên cơ sở đào tạo

Hạng

GPLX

Ngày học

Ngày

sát hạch

Ghi chú

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

A1

27+28/08

03/09

 

Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

 

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

A1

28+29/08

04/09

 

Trường Trung cấp nghề GTVT

 

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

B2

26/08

05/09

QKI

C

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

C

24/08

06/09

T.Hà

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

B11

31/08

09/09

T.Mỏ

DE

25/08

C

30/08

E

Trường CĐ công nghiệp Việt Đức

B2

21/08

 1.  

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

A1

03+04/08

10/09

 

Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

 

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

A1

04+05/08

11/09

 

Trường CĐ nghề số I – BQP

 

 1.  

Trung tâm dạy nghề lái xe Thịnh Đức

B2

29/08

12/09

QKI

 1.  

Trường Trung cấp nghề GTVT

A1

06+07/09

13/09

 

 1.  

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

A1

09+10/09

16/09

 

Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

 

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

B2

03/09

17/09

T.Mỏ

D

B2

08/09

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

DE

29/08

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

Trường CĐ nghề số I – BQP

A1

10+12/09

18/09

 

 

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

C

31/08

19/09

QKI

 1.  

Trường Trung cấp nghề GTVT

A1

12+14/09

20/09

 

 1.  

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

B2

27/08

23/09

T.Mỏ

E

C

14/09

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

DE

07/09

 1.  

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

B11

12/09

24/09

T.Hà

C

 1.  

Trường Trung cấp nghề GTVT

A1

17+18/09

24/09

 

 1.  

Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT

A1

18+19/09

25/09

 

Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

 

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

A1

19+20/09

26/09

 

Trường CĐ nghề số I – BQP

 

 1.  

Trường CĐ than khoáng sản VN

B2

10/09

27/09

T.Mỏ

C

DE

18/09

 1.  

Trường CĐ nghề số I – BQP

B2

19/09

30/09

QKI

C

 1. Địa điểm sát hạch:
 • Đối với sát hạch mô tô:

+ Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên.

+ Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Cơ sở III – Đại học công nghệ GTVT.

+ Trường CĐ nghề số I – BQP: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Trường CĐ nghề số I – BQP.

+ Trường CĐ than khoáng sản VN và Trường trung cấp nghề GTVT: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Trường CĐ than khoáng sản VN.

 • Đối với sát hạch ô tô:

+ T.Mỏ: TTSH lái xe Thái Nguyên thuộc Trường CĐ than khoáng sản VN.

+ QKI: TTSH lái xe Quân khu I thuộc Trường CĐ nghề số I – BQP.

+ T.Hà: TTSH lái xe Thái Hà.

 1. Kế hoạch thi phục hồi GPLX:

TT

Thi phục hồi GPLX

Ngày ôn

Ngày sát hạch

Địa điểm

 

01

 

Đối với GPLX ôtô

01/09

09/09

 

T.Nguyên

10/09

17/09

20/09

27/09

4.Kế hoạch kiểm tra cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp các khoá ô tô: Thực hiện đối với tất cả các khoá đào tạo của các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đào tạo đã xây dựng./.

Phòng QLVTPT&NL

 

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
 • 20 10 2018 
 • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao