Sở GTVT Thái Nguyên: Thông tin cán bộ Bộ phận một cửa Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên (08/10/2019)

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-SGTVT ngày 5/10/2018 của Sở GTVT Thái Nguyên về việc phân công cán bộ làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC Sở Giao thông vận tải;

Sở Giao thông vận tải thông báo tới Tổ chức/ cá nhân thông tin cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC Sở Giao thông vận tải như sau:

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo để tổ chức/ cá nhân được biết, tiện liên hệ công tác khi tham gia giải quyết TTHC tại đơn vị.

Văn phòng Sở

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao