Sở GTVT Thái Nguyên: Tổ chức Chào cờ, sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 9 năm 2019 và hưởng ứng phong trào thi đua “cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công Sở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 – 2025". (03/09/2019)

Sáng ngày 3.9.2019, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên đã tổ chức Chào cờ, sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 9 năm 2019 và hưởng ứng phong trào thi đua “cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công Sở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 – 2025"

Sau nghi thức chào cờ, Đại diện Đảng ủy Sở đã thông tin nhanh về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nổi bật của cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tháng 8 vừa qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2019. Tại buổi lễ, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức hưởng hưởng ứng phong trào thi đua “cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công Sở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 – 2025 vừa được Tỉnh ủy Thái Nguyên phát động tại Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 – 2025 diễn ra ngày 29 tháng 8 năm 2019.

(Đồng chí Lê Văn Vịnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu phát động hưởng ứng phong trào thi đua trong toàn ngành).

Phát động hưởng ứng phong trào thi đua trong toàn ngành Giao thông vận tải, đồng chí Lê Văn Vịnh – Bí thư Đảng ủy; Giám đốc Sở nhấn mạnh: Ngành Giao thông vận tải trong thời gian qua đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đmả bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Thái Nguyên. Mỗi cán bộ trong ngành đã không ngừng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao thông qua những sáng kiến cải tạo, những nỗ lực khắc phục khó khăn, tăng ca làm thêm giờ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở, góp phần xây dựng nên hình ảnh người cán bộ ngành giao thông vận tải tỉnh nhà luôn luôn “Phát huy truyền thống đi trước, mở đường, thực hiện kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; từ những việc làm nhỏ nhất là thực hiện văn hóa công sở, xây dựng cơ quan văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp…..

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tạo động lực đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế với nhiệm vụ của ngành giao thông vận tải là “đi trước mở đường”; Đồng thời để Hưởng ứng phong trào thi đua “cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công Sở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 – 2025”, đối với ngành Giao thông vận tải, thời gian tới đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, ban đơn vị và mỗi cá nhân thực hiện tốt 04 nhóm nhiệm vụ sau:

Một là: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành cần tiếp tục thực hiện tốt các quy định tại Quy chế làm việc của Sở GTVT Thái Nguyên đã được Sở ban hành tại Quyết định số 486/QĐ-SGTVT ngày 15/11/2018; Ngoài ra đối với Bộ phận một cửa cần thực nghiêm các quy định tại quy chế Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên tại Quyết định số 510/QĐ-SGTVT ngày 03/12/2018 của Sở GTVT Thái Nguyên. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, nội quy cơ quan, giờ giấc làm việc, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ bộ phận một cửa trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC. Phấn đấu 100% hồ sơ TTHC do đơn vị tiếp nhận được thực hiện đúng quy trình, quy định và được trả đúng hạn cho người dân và doanh nghiệp.

Hai là: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải hưởng ứng mạnh mẽ, rộng khắp phong trào thực hiện văn hóa công sở, tích cực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua, gắn việc thực hiện phong trào với thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Cần xác định, văn hóa công sở có trách nhiệm công vụ, trong đó, văn hóa là cái gốc, trách nhiệm công vụ là trung tâm. Văn hóa công sở phải gắn với gia đình và văn hóa xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống dân tộc, biểu hiện từ những việc làm nhỏ nhất và phải thực sự nêu gương với người thân, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội.

Ba là: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân hiện, hiện đại; cơ quan xanh, sạnh, đẹp, an toàn; bố trí, sắp xếp công sở văn minh, khoa học; niêm yết đầy đủ, công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao năng suất lao động, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cấp trên cần công tâm, khách quan, lắng nghe và tôn trọng cấp dưới; cấp dưới phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công của cấp trên; thúc đẩy sự cởi mở, tin tưởng lẫn nhau, khơi nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo và cống hiến.

Bốn là: Mỗi cá nhân phải ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật; đẩy mạnh thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; luôn đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Phát huy sáng tạo, không ngừng thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy mạnh mẽ khẩu hiệu và phương châm hành động của ngành Giao thông vận tải là “Phát huy truyền thống đi trước, mở đường, thực hiện kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Văn phòng Sở tổng hợp đưa tin

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao