Sở GTVT Thái Nguyên: Triển khai Lấy phiếu đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị năm 2019 (22/03/2019)

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Thực hiện nội dung Công văn số 82/VP-KSTT ngày 18/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện mẫu phiếu đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính;

Sở Giao thông vận tải thông báo tới tổ chức/ cá nhân thực hiện giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải việc lấy phiếu đánh giá của đơn vị như sau:

- Bước 1 Phát  phiếu: Phiếu  đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2019 được phát cho tổ chức/ cá nhân kèm theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ trong lúc tổ chức/ cá nhân đến thực hiện giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải.

 - Bước 2 Thu phiếu: Tổ chức/ cá nhân sau khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, cho ý kiến góp ý, phản ánh thông qua phiếu và nộp lại phiếu tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải (Có bố trí cán bộ tiếp nhận lại phiếu).

- Thời gian thực hiện: Từ thứ hai ngày 25/3/2019.

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên rất mong nhận được sự hợp tác của tổ chức/ cá nhân trong tham gia Phiếu đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị .

Phiếu đánh giá giải quyết TTHC năm 2019: Theo file đính kèm.

Văn phòng Sở GTVT

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao