Sở GTVT Thái Nguyên: Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về tập huấn nghiệp vụ vận tải cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe kinh doanh vận tải (12/07/2019)

Ngày 11.7.2019, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản số 947/SGTVT-QLVTPT&NL gửi các đươn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh về việc Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về tập huấn nghiệp vụ vận tải cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe kinh doanh vận tải.

Theo đó: Thời gian qua, qua công tác kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện một số đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh tự cấp “Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ” cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe kinh doanh vận tải của đơn vị.

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ôtô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Về thẩm quyền các đơn vị kinh doanh vận tải được phép tự tổ chức tập huấn cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe của đơn vị, tuy nhiên việc tự tổ chức tập huấn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, cụ thể như sau:

 Tại Điều 7 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định như sau:

 “Điều 7. Quy định về tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải

1. Đối tượng tập huấn: người điều hành vận tải, lái xe kinh doanh vận tải, nhân viên phục vụ trên xe.

2. Nội dung tập huấn: theo tài liệu và chương trình khung do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành.

3. Thời điểm tập huấn

a) Trước khi tham gia hoạt động vận tải hoặc đảm nhận nhiệm vụ điều hành vận tải.

b) Định kỳ không quá 03 năm, kể từ lần tập huấn trước đó.

4. Cán bộ tập huấn phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Giáo viên chuyên ngành vận tải của các trường từ trung cấp trở lên có đào tạo chuyên ngành vận tải đường bộ.

b) Trong trường hợp tập huấn cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: cán bộ tập huấn phải là người có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành khác và có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm về quản lý, điều hành vận tải đường bộ.

c) Trong trường hợp tập huấn cho người điều hành vận tải: cán bộ tập huấn phải là người có trình độ chuyên ngành vận tải từ cao đẳng trở lên hoặc có trình độ đại học chuyên ngành khác và có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm về quản lý, điều hành vận tải đường bộ.

5. Cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn

a) Đơn vị kinh doanh vận tải được tự tổ chức tập huấn hoặc phối hợp với với Hiệp hội vận tải ô tô địa phương hoặc cơ sở đào tạo lái xe để tổ chức tập huấn cho lái xe kinh doanh vận tải và nhân viên trên xe.

b) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Hiệp hội vận tải ô tô địa phương tổ chức tập huấn cho người điều hành vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc địa phương.

6. Trước khi tổ chức tập huấn, đơn vị tổ chức tập huấn phải báo cáo Sở Giao thông vận tải địa phương về kế hoạch tập huấn, địa điểm, danh sách cán bộ tập huấn và danh sách học viên tham dự tập huấn để kiểm tra, giám sát.

7. Đơn vị tổ chức tập huấn cấp Giấy chứng nhận đối với những người đã hoàn thành tập huấn theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 của Thông tư này; lưu hồ sơ chương trình tập huấn và kết quả tập huấn tối thiểu trong 03 năm”.

Đến nay, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên chưa nhận được báo cáo của đơn vị vận tải nào về kế hoạch tập huấn do đơn vị vận tải tự tổ chức tập huấn. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, tất cả các Giấy chứng nhận tập huấn do các đơn vị vận tải của tỉnh Thái Nguyên tự cấp ra đều không đúng theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT. 

Những năm qua, Sở Giao thông vận tải thường xuyên phối hợp với Hiệp hội vận tải ôtô tỉnh Thái Nguyên mở các lớp tập huấn cho người điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Hiệp hội cấp Giấy chứng nhận tập huấn cho các đối tượng tham dự đủ điều kiện theo quy định.

Để chấp hành nghiêm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ôtô. Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện việc tự tổ chức tập huấn hoặc phối hợp tổ chức tập huấn cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe theo đúng quy định hiện hành. Chấm dứt việc tự cấp “Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ” cho lái xe, nhân viên phục vụ không đúng quy định.

Yêu cầu Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện kinh doanh của các đơn vị kinh doanh vận tải. Đề nghị các lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

Phòng QLVTPT&NL

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao