Thái Nguyên: Công bố các thủ tục hành chính giải quyết của Sở GTVT (04/12/2018)

Ngày 03/12/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 3664/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành (TTHC) chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên công bố bãi bỏ 03 thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ gồm các thủ tục hành chính số 18, 19 và 20 (Mục I) theo Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên; Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa gồm các thủ tục hành chính số 01, 02 (mục III) theo Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 8/8/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Các TTHC được công bố mới gồm 02 TTHC liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa và 01 TTHC thuộc lĩnh vực đăng kiểm. Tính đến nay có 116 TTHC đã được UBND tỉnh Thái Nguyên công bố danh mục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

STT

Số hồ sơ TTHC 

Tên TTHC

Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I. Lĩnh vực Đường thủy nội địa.

1.

BGTVT-285790

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Nghị định số 128/2018/NĐ-CP

2.

BGTVT-285791

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Nghị định số 128/2018/NĐ-CP

II. Lĩnh vực Đăng kiểm:

1

B-BGT-285493

Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ GTVT

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên sẽ tiến hành niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả TTHC và trên trang thông tin điện tử của Sở để tổ chức, cá nhân tiện theo dõi.

Văn phòng Sở GTVT

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao