UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Giao thông vận tải (07/09/2018)

Tại Sở Giao thông vận tải, Công tác cải cách hành chính của Sở đã được triển khai, thực hiện tốt: Không có tình trạng đơn thư tố cáo của tổ chức và cá nhân về những hành vi, vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính đã hình thành phương thức làm việc trong công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần đổi mới tác phong làm việc của công chức, viên chức. Tuy nhiên, trong việc thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến, mức độ quan tâm, sử dụng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân không nhiều…

ubnd tinh thai nguyen kiem tra cong tac cai cach hanh chinh tai cac so nganh
Công tác cải cách thủ tục hành chính, một số quy trình thủ tục ở lĩnh vực một cửa đã được Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên nghiên cứu, sửa đổi, được các tổ chức doanh nghiệp và người dân đồng tình ủng hộ

Thời gian tới, Sở Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo hiệu quả và tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tại các phòng, ban, đơn vị; kiện toàn sắp xếp tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng cổ phần hóa; đồng thời thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở.

Nguồn: Đài PTTH Thái Nguyên

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao