HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ISO 9001:2005

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ISO 9001:2005

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2017 THEO QUYẾT ĐỊNH 14/QĐ-SGTVT NGÀY 16/11/2017

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2017 THEO QUYẾT ĐỊNH 507/QĐ-SGTVT NGÀY 21/11/2017

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THÁNG 12 NĂM 2017

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2017

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2017

CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN MUA SẮM NHÀ NƯỚC THEO DỰ TOÁN 2017

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ III - 2017

Công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao