Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Công bố công khai dự toán NSNN năm 2020.

16-09-2020 07:19

Ngày 14/9/2020, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ban hành Quyết định số 413/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 của Sở Giao thông vận tải. Nội dung như sau:

- Nội dung Quyết định số 413/QĐ-SGTVT: Theo file đính kèm. Tải tại đây.

- Nội dung công khai:

+ Phụ lục công khai số 01: Theo file đính kèm. Tải tại đây.

+ Phụ lục công khai số 02: Theo file đính kèm. Tải tại đây.

Nguồn: Phòng Kế hoạch Tài chính.Thống kê truy cập

Đang truy cập:4423

Tổng truy cập: 334586