Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Công bố công khai dự toán NSNN năm 2020.

08-09-2020 16:57

Ngày 7/9/2020, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 398/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020. 

Nội dung Quyết định số 398/QĐ-SGTVT: Theo file đính kèm. Tải tại đây.

Nội dung công khai: Theo phụ lục đính kèm. Tải tại đây.

Nguồn: Phòng KHTC.Thống kê truy cập

Đang truy cập:4225

Tổng truy cập: 334659