Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm , giao, cho thuê tài sản công năm 2020.

31-08-2020 09:40

Ngày 27/8/2020, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 386/QĐ-SGTVT về việc Công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm , giao, cho thuê tài sản công năm 2020.

Nội dung công khai:

- Quyết định số 386/QĐ-SGTVT: Theo file đính kèm. Tải tại đây.

- Số liệu công khai: Theo file đính kèm. Tải tại đây.

Nguồn: Phòng KHTCThống kê truy cập

Đang truy cập:4496

Tổng truy cập: 334673