Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II và 6 tháng đầu năm 2020.

08-07-2020 14:16

Ngày 7/7/2020, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 297/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II và 6 tháng đầu năm 2020. Nội dung công khai như sau:

Quyết định số 297/QĐ-SGTVT: Theo file đính kèm.

- Thuyết minh công khai: Theo file đính kèm.

- Phụ lục công khai: Theo file đính kèm.

- Phụ lục công khai 2: Theo file đính kèm.

Nguồn: Phòng KHTCThống kê truy cập

Đang truy cập:4712

Tổng truy cập: 243781