Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2020 của Văn phòng Sở.

07-10-2020 16:49

Ngày 6/10/2020, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 456/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2020 của Văn phòng Sở. Nội dung công khai như sau:

Quyết định số 456/QĐ-SGTVT: Theo file đính kèm. Tải tại đây.

- Nội dung công khai: Theo file đính kèm. Tải tại đây.

Nguồn: Phòng Kế hoạch Tài chính

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:4807

Tổng truy cập: 916175