Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021.

14-07-2021 13:52

Ngày 11/7/2021, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành Quyết định số 366/QĐ-SGTVT về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021.Nội dung như sau:

- Nội dung Quyết định số 366/QĐ-SGTVT: Tải tại đây.

- Thuyết minh công khai: Tải tại đây.

- Số liệu công khai: Tải tại đây.

Nguyễn Thị Mai Hoa
Phòng Kế hoạch Tài chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4901

Tổng truy cập: 916159