Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II và 6 tháng đầu năm 2020 của Văn phòng Sở.

08-07-2020 14:07

Ngày 6/7/2020, Sở GTVT Thái Nguyên ban hàng Quyết định số 294/QĐ-SGTVT về việc công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II và 6 tháng đầu năm 2020 của Văn phòng Sở. Nội dung công khai như sau:

- Quyết định số 294/QĐ-SGTVT: Theo file đính kèm.

- Phụ lục công khai: Theo file đính kèm.

- Phụ lục công khai 2: Theo file đính kèm.

Nguồn: Phòng KHTCThống kê truy cập

Đang truy cập:3765

Tổng truy cập: 243823