Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

UBND tỉnh Thái Nguyên: Công bố danh mục TTHC lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên

16-09-2020 07:27

Ngày 18/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên bao gồm các TTHC sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính dùng chung:

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác

2

Chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác

3

Chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác

2. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên:

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh

2

Cấp giấy phép thi công nút giao đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh

3

Đấu nối tạm có thời hạn vào đường tỉnh đang khai thác

 

Nội dung Quyết định số 1739/QĐ-UBND: Theo file đính kèm. Tải tại đây.

Nguồn: Văn phòng Sở.Thống kê truy cập

Đang truy cập:4189

Tổng truy cập: 334635