Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

UBND tỉnh Thái Nguyên: Công bố TTHC lĩnh vực đường bộ thuộc chức năng quản lý của Sở GTVT.

10-07-2020 15:07

Ngày 9/7/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2075/QĐ-UBND về việc công bố TTHC lĩnh vực đường bộ thuộc chức năng quản lý của Sở GTVT Thái Nguyên. Bao gồm các thủ tục: 

1. Danh mục thủ tục hành chính dùng chung

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác

2

Chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác

3

Chấp thuận thiết kế và cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác

2. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh

2

Cấp giấy phép thi công nút giao đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh

3

Đấu nối tạm có thời hạn vào đường tỉnh đang khai thác

 

Nội dung Quyết định 2075/QĐ-UBND: Theo file đính kèm.

Nguồn: Phòng QL Kết cấu hạ tầng giao thông.Thống kê truy cập

Đang truy cập:4888

Tổng truy cập: 243769