Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải

17-08-2021

Quyết định số 456/QĐ-SGTVT ngày 17/8/2021 về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.

Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 4/02/2021 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

15-03-2021

Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 4/02/2021 của Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

20-01-2021

Triển khai công văn số 225/UBND-TTVHCC ngày 19/01/2021 về thay đổi địa chỉ cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, Sở Giao thông vận tải công khai địa chỉ mới của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính để tổ chức/ cá nhân biết, áp dụng trong trường hợp khi cần như sau:

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy

13-01-2021

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

07-01-2021

Sở GTVT tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng và đơn vị về việc triển khai nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định có hiệu lực từ 11/01/2021.

Sở GTVT Thái Nguyên: Phổ biến Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

02-01-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Phổ biến Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. theo quy định tại Khoản 1, 2, Điều 20, mục 3, chương II của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018.

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

25-06-2020

Ngày 6/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

22-05-2020

Ngày 8/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

02-04-2020

Ngày 5/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

12-03-2020

Ngày 28/2/2020, Chính Phủ ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHUYÊN NGÀNH GIAO THÔNG

06-03-2020

Hướng dẫn công tác thẩm định chuyên ngành giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.

Nghị định số 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

02-03-2020

Ngày 24/2/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Nghị định 10/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

19-02-2020

Ngày 17/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký ban hành Nghị định 10/2020 thay thế Nghị định 86/2014 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

06-02-2020

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP) gồm 5 Chương, 86 Điều, có có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4772

Tổng truy cập: 916005